"ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ งานอยู่ปริวาสกรรรม และบวชเนกขัมมจารินี ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย 10-19 ม.ค. 2562 รวม 9 วัน "

 UMP    28 ธ.ค. 2561

"ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ งานอยู่ปริวาสกรรรม และบวชเนกขัมมจารินี ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย 10-19 ม.ค. 2562 รวม 9 วัน "

....กำหนดการดังนี้....
10 ม.ค. 2562 ลงทะเบียน
8.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า ขอปริวาส
18.30 น. ขอสมาทานศีล 8 ฟังโอวาทธรรมเจ้าคณะ อ.สังคม

11-18 ม.ค. 2562 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกวัน ดังนี้
3.30 น. สัญญาณระฆังปลุก
4.00 น. ทำวัตรเช้า ฟังธรรมบรรยายรับอรุณ
6.00 น. ฉันข้าวต้ม
8.00 น. รับบิณฑบาตรภายในบริเวณวัด
13.00 น. ฟังธรรมบรรยาย ฝึกปฏิบัติ
16.00 น. ฉันน้ำปานะ
17.00 น. ทำวัตรเย็น ฟังธรรมบรรยาย
22.00 น. สัญญาณระฆัง เข้าพักผ่อน

13 ม.ค. 2562 สมาทาน ประพฤติมานัตต์

18 ม.ค. 2562 คืนวันที่ 18 ร่วมสวดมนต์และฟังธรรมตลอดคืน

19 ม.ค. 2562 ขออัพภาน

***ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ อาหาร น้ำดื่ม น้ำปานะ ข้าวต้มเช้า และปัจจัยดำเนินงาน ได้ที่ ธ.ออมสิน สาขาสังคม ออมทรัพย์ เลขบัญชี 020147614471
ชื่อบัญชี พระสุรพล ปสนุโน ***

***แจ้งการโอนเงินและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0862269115 หรือไลน์ 0862269115 พระอาจารย์สุรพล ปสันโน (พระอาจารย์น้อย) ประธานสงฆ์วัดอูบมุง ผู้ดำเนินงาน***

สำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่หรือใกล้เคียง สามารถนำน้ำดื่ม ผัก ผลไม้ อาหารหรืออื่นๆ มาร่วมได้ ณ โรงครัววัดอูบมุง หรือท่านจะมาร่วมช่วยงานในวัดหรือในโรงครัวก็ได้เช่นกัน

"อานิสงส์ของการร่วมทำบุญอาหาร เลี้ยงพระและผู้ปฏิบัติธรรม"
ส่งผลให้เกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติ ไปที่แห่งใดก็ปลอดภัย อิ่มจิต อิ่มใจ อิ่มกายมีหน้าตาผ่องใส แก้กรรม ให้กับผู้ที่เกิดมาชาตินี้ ไม่ค่อยพอมีพอใช้ อดมื้อกินมื้อ หาเช้ากินค่ำ ทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านด้วยเถิด...สาธุ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
-


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• อธิบายการเจริญมรรค - พระอาจารย์ต้น_05092020

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ธรรมะ...เหมือนนำ้ที่อยู่ใต้ดิน ใครยอมขุดดินอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคย่อมมีสิทธิ์ดื่มรสพระธรรม

• มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย