นำนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง ไม่ตัดต่อ ⎪อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

 Webmaster  การนำนั่งสมาธิให้อุบาสิกาใจพระรุ่นที่ 9 พร้อมกับผู้ปฏิบัติธรรม
สถานที่ : ลานยินดี สำนักบน สวนยินดี เกาะพะลวย
เวลา : ตี5
วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=E2sL_TDo6iw

578
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย