ขอเชิญท่านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตร คุณแม่ดร.สิริ กรินชัย (ปี 2554) ณ วัดพุทธปัญญา นนทบุรี

 yajai    27 ธ.ค. 2553

ขอเชิญท่านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตร คุณแม่ดร.สิริ กรินชัย (ปี 2554)
ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

ครั้งที่ 1/54 (รุ่นที่ 31) วันที่ 1 – 8 ก.พ. 54

ครั้งที่ 2/54 (รุ่นที่ 32) วันที่ 1 – 8 มิ.ย. 54

ครั้งที่ 3/54 (รุ่นที่ 33) วันที่ 17 – 24 ต.ค. 54

ติดต่อสมัครล่วงหน้าได้ที่ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
โทร. 02-5264914
(รับรุ่นละ 80 คน)

เกิดมา ทั้งที หมั่น ทำความดี สะสมบุญ ให้มาก ที่สุด


นับถือ ศีล 5 ตลอด นับถือศีล อุโบสถ ทุกวันพระ
คนไทย นับถือศาสนา พุทธ ต้องรักษา ศีล 5 ให้ได้


แผนที่วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
รูปภาพจากเว็บไซต์ http://thaigoodwill.org/Picture/map.jpg

  3,476 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย