ขอเชิญท่านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตร คุณแม่ดร.สิริ กรินชัย (ปี 2554) ณ วัดพุทธปัญญา นนทบุรี

 yajai    27 ธ.ค. 2553

ขอเชิญท่านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตร คุณแม่ดร.สิริ กรินชัย (ปี 2554)
ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

ครั้งที่ 1/54 (รุ่นที่ 31) วันที่ 1 – 8 ก.พ. 54

ครั้งที่ 2/54 (รุ่นที่ 32) วันที่ 1 – 8 มิ.ย. 54

ครั้งที่ 3/54 (รุ่นที่ 33) วันที่ 17 – 24 ต.ค. 54

ติดต่อสมัครล่วงหน้าได้ที่ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
โทร. 02-5264914
(รับรุ่นละ 80 คน)

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
เกิดมา ทั้งที หมั่น ทำความดี สะสมบุญ ให้มาก ที่สุด


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดโปรดเกศเชษฐาราม

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• ๗๓.ปางปรินิพพาน

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย