มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญท่านฟังธรรมจาก พระครูเกษมธรรมทัต(หลวงพ่อสุรศักดิ์ )

 นานา  

มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญท่านฟังธรรมจาก
พระครูเกษมธรรมทัต(หลวงพ่อสุรศักดิ์ )
วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ลงนามถวายพระพร / ทำบุญตักบาตรพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺ
เวลา ๑๐.๐๐ น. - รับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์
เวลา ๑๑.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. - แนะนำการปฏิบัติ โดยพระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม
เวลา ๑๗.๓๐ น. - ชมนิทรรศการพ่อของแผ่นดิน/ วิดิทัศน์พระราชกรณียกิจ
เวลา ๑๘.๐๐น. - ทำวัตรสวดมนต์เย็น /เจริญสมาธิวิปัสสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เวลา ๑๘.๓๐ น. - แสดงธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต(หลวงพ่อสุรศักดิ์ ) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา ๒๐.๐๐ น. - ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมสวดมนต์ถวายพระพร/ จบวันที่ ๓  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,620


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย