เชิญร่วมสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ และปล่อยชีวิตสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราชนี้

 dham     22 พ.ย. 2554

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ทางวัดสันทราย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จึงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ และพิธีปล่อยชีวิตสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
ดังนั้นจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์อิติปิโส ๑๐๘ จบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. และร่วมเป็นเจ้าภาพปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามรายการดังนี้
๑. ปลา จำนวน ๙๙๙ ตัว ๆ ละ ๕ บาท
๒. หอย จำนวน ๙๙๙ ตัว ๆ ละ ๑ บาท
๓. เต่า จำนวน ๙๙ ตัว ๆ ละ ๑๙๙ บาท
๔. วัว จำนวน ๙ ตัว ๆ ละ ๖,๙๙๙ บาท
ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญถวายเป็นพระราชกุศลผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" เลขบัญชี 545-0-14343-5 สอบถามรายละเอียดที่..พระครูวรสุตเขต โทร. 089-8523498 E-mail..Dhamsan4@gmail.com


3,649


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย