ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ วัดวังวารีศรีศรัทธาราม(คุ้งหมูสี) ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 ศรัทธาราม    4 ธ.ค. 2563

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถเพื่อพระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นที่สังฆกรรม ทำกิจของสงฆ์ เช่นสวดมนต์ และฟังพระปาฏิโมกข์
ปัจจุบันยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง
1.งานฉาบผนังโบสถ์นอก-ใน
-ปูนฉาบ 300 ถุงๆละ 100 บาท
-ทรายละเอียดคิวรถละ 300 บาท
2.งานเทปูนพื้นคอนกรีตรอบอุโบสถ
-หินรถละ 300 บาท
-ทรายหยาบ รถละ 300 บาท
-แบบสำเร็จรูปรถเทคอนกรีตเทพื้น รถละ 1500 บาท
หรือมีความประสงค์ทำตามกำลังศรัทธา ขอเรียนเชิญ
ติดต่อร่วมบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาวังทอง พิษณุโลก
ชื่อวัดวังวารีศรีศรัทธาราม
เลขที่ 052040777758
ด้านข้าง


ด้านหน้าผนังอุโบสถยังต้องการปูนฉาบ


เป็นวัดชนบทป่าร่มรื่นสวยงามเหมาะในการปฏิบัติธรรม


  3,635 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย