รับซื้อ - ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ขึ้นไป

 สุมล    15 พ.ย. 2554

 รับซื้อ - ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ขึ้นไป
บริเวณกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครนายก เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม
ภาคเหนือทุกจังหวัด
ภาคอิสาณทุกจังหวัด
ภาคตะวันออกทุกจังหวัด
จำหน่าย หินอ่อน หินแกรนิต

รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

ปูพื้นด้วยหินแกรนิต หินอ่อน

ท็อปแกรนิต ท็อปหินอ่อน


จำหน่ายกล้าไม้ผล และไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด
เช่นกฤษณา ตะเคียน ยางนา สัก
พยุง จันทร์หอม ปาล์ม ฯลฯรับสมัครพนักงานชายหญิงจำนวนมาก


ผู้สนใจซื้อ - ขายที่ดินกับเรา
ติดต่อ ศูนย์วิจัยชนบท โทร. 089 - 766 - 2373


Karagetu@hotmail.com


• ลำดับคำกลอน ๑ พัน

• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• อยู่ในลิฟต์ ผู้มีปัญญาย่อมวางกระเป๋าเดินทาง ภาวนาอยู่ก็เหมือนกัน ผู้มีปัญญาย่อมวางกระเป๋าอดีตและอนาคต

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 7

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย