เชิญร่วมบุญโครงการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าลดค่าไฟสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

 phraedhammajak    27 พ.ย. 2562

เชิญร่วมบุญโครงการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดค่าไฟ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
เนื่องจาก สำนักปฏิบัตธรรมแพร่ธรรม (สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร ) เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759 ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าซ่อมแซมเสนาสนะ ฯลฯ เป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2553 ได้เปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้สนใจฝีกสมาธิ ต้องการปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ สามารถมาอยู่ มาพักเพื่อปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันได้มีพระมีเณร และอุบาสก อุบาสิกา เข้ามาพักอาศัยทั้งระยะสั้น และระยะยาว
เมื่อมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรม ทำให้ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามตัว ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนประมาณ 3500-4000 บาท สำหรับวัดบ้านนอกก็ถือว่าแพง ทางสำนักจึงอยากจะหาวิธีลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนลงบ้าง จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า โดยต้องใช้งบประมาณ 160,500 บาท สามารถลดภาระค่าไฟ ต่อเดือน ๆ ละ 1,700 – 2,000 บาท อายุการใช้งานประมาณ 25 ปี (ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6.6 ปี ) ซึ่งยังขาดงบประมาณในการติดตั้ง
จึงขอเจริญพร เชิญชวนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบุญร่วมสร้าง สมทบทุนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าลดภาระค่าใช้จ่าย สำนักปฏิบัติธรรม ช่วยกิจพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์โครงการ
1. ติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดด ลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าลงบ้าง

ลักษณะการทำงานโครงการ
ขอรับบริจาคงบประมาณค่าใช้จ่ายจากญาติธรรมผู้ใจบุญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ เมื่อมีงบประมาณเพียงพอ จึงจะดำเนินการติดตั้ง โดยติดต่อบริษัท อาร์ทีที แอนด์ ที เอินเนอจี จำกัด ให้คำนวนค่าใช้จ่าย (พร้อมมาติดตั้ง ) งบประมาณ 160,500 บาท สามารถลดค่าไฟฟ้า 2000 บาทต่อเดือน ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 3 kw
อานิสงค์การถวายไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นแสงสว่างแด่พระสงฆ์
อานิสงส์ในการต่อไฟฟ้าเข้าวัด
ส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมอง ทางเดินของชีวิตจะสว่างไสว ไม่มีทางตัน คิดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมีทางออกเสมอ จิตใจจะสว่างไสว สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงตามไปด้วย ไม่ว่าเราจะไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหน ก็จะมีสิ่งที่ช่วยเราให้มีทางออก พ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้ พ้นจากเคราะห์กรรม ตรงนั้นได้ เหมือนดั่งที่ไฟฟ้า ทำให้วัด สว่างไสว และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย และเกิดชาติไหนก็จะมีสายตาดี ไม่มีความบกพร่องในการมองเห็นเลย เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีวิมานที่สว่างไสวยิ่งนัก

หลวงพ่อพระราชพรหมยานเล่าอานิสงส์การถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษา
การถวายเทียนเข้าพรรษา หรือว่า ถวายกระแสไฟในพระพุทธศาสนา เหมือนกัน อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมาก ต่อไปถ้า บรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศใน ทิพจักขุญาณ อย่าง พระอนุรุทธ พระอนุรุทธ นี่ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ถวายพระประทีปโคมไฟวัดไหนมืด ชอบถวายตะเกียงบ้าง น้ำมันบ้าง ให้มีแสงสว่าง ต่อมาในชาติสุดท้าย เมื่อเป็น พระอรหันต์วิชชาสาม ท่านสามารถมี ทิพจักขุญาณ
สว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่ พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังสู้ไม่ได้ นี่ประการหนึ่ง ถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นพรหม ก็จะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดา นางฟ้า และพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญ องค์ไหนถ้ารัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมาก

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

อีเมล phraedhammajak@hotmail.co.th
เฟชบุค https://web.facebook.com/phraedhammajak หรือ แพร่ธรรมจักร หรือ เฟจสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร
ใบเสนอราคาที่ให้ช่างมาคำนวน


ค่าติตตั้ง งบประมาณ 160,500 บาท สามารถลดค่าไฟฟ้า 2000 บาทต่อเดือน ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 3 kw


ค่าไฟฟ้า แต่ละเดือนประมาณ 3500-4000


กิจกรรมปฏิบัติธรรม


กิจกรรมปฏิบัติธรรม


กิจกรรมปฏิบัติธรรม


เชิญร่วมบุญติดตั้งโซล่าเซลล์


ร่วมบุญสมทบไปตามกำลังศรัทธา. หากพร้อม ครบคงได้ดำเนินการตามเจตนาบุญ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้ด้วย หากบุญครั้งนี้สำเร็จชื่อว่าได้ช่วยจ่ายค่าไฟฟ้า ช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนา บุญรักษา พระคุ้มครอง เจริญธรรม

รายชื่อผู้ร่วมบุญ
1. นายธีรพรรดิ์ 1000 บาท
2. นายชาญ เขตจัตุรัส และครอบครัว 1000 บาท
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ประจิต100บาท
4. น.ส.กรัณฑ์ทิพย์ ประจิต100. บาท
5. น.ส.ฤทัยทิพย์ บุญมา 100บาท
6. นางบัวบาน นายกล้า บุญมา 40บาท
7.นายสุริยพงศ์ 121 บาท
8.นายสมศักดิ์ พันดี 500 บาท


อนุโมทนาบุญผู้ร่วมบุญ รายชื่อผู้ร่วมบุญ
1. นายธีรพรรดิ์ 1000 บาท
2. นายชาญ เขตจัตุรัส และครอบครัว 1000 บาท
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ประจิต100บาท
4. น.ส.กรัณฑ์ทิพย์ ประจิต100. บาท
5. น.ส.ฤทัยทิพย์ บุญมา 100บาท
6. นางบัวบาน นายกล้า บุญมา 40บาท
7.นายสุริยพงศ์ 121 บาท
8.นายสมศักดิ์ พันดี 500 บาท
9.Piyamongol Jotikasthira 315 บาท


ยอดบุญ 3,275 บาท ค่อยๆสะสมไปตามกำลัง สาธุ อนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่าน สาธุ
รายชื่อผู้ร่วมบุญ
1. นายธีรพรรดิ์ 1000 บาท
2. นายชาญ เขตจัตุรัส และครอบครัว 1000 บาท
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ประจิต100บาท
4. น.ส.กรัณฑ์ทิพย์ ประจิต100. บาท
5. น.ส.ฤทัยทิพย์ บุญมา 100บาท
6. นางบัวบาน นายกล้า บุญมา 40บาท
7.นายสุริยพงศ์ 121 บาท
8.นายสมศักดิ์ พันดี 500 บาท
9.Piyamongol Jotikasthira 315 บาท


เปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งปี


กราบหลวงปู่


ยังรับบริจาคสะสมบุญเรื่อยๆ สาธุ


ยังเปิดโอกาสร่วมบุญตามกำลังศรัทธา


บุญค่าติดตั้งตอนนี้ ได้มีผู้ร่วมบุญสมทบมา 47,356 บาท
รายชื่อผู้ร่วมบุญ
1. นายธีรพรรดิ์ 1000 บาท
2. นายชาญ เขตจัตุรัส และครอบครัว 1000 บาท
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ประจิต100บาท
4. น.ส.กรัณฑ์ทิพย์ ประจิต100. บาท
5. น.ส.ฤทัยทิพย์ บุญมา 100บาท
6. นางบัวบาน นายกล้า บุญมา 40บาท
7.นายสุริยพงศ์ 121 บาท
8.นายสมศักดิ์ พันดี 500 บาท
9.9.Piyamongol Jotikasthira 315 บาท
10.ณัฐชาติ-สุภาวดี เสือเอก 5000 บาท
11.นายเมธา รุ่งพัฒนพันธ์ 50 บาท
12.นายไพโรจน์ นางปาลีรัตน์ ศิรินภาไพศาล 500 บาท
13.โยมนงค์ และครอบครัว 500
14.โยมพัชญาณัฐฐ์ 20 บาท
15.นายเกรียงไกร นางณัฎฐกฤตตา นายณัฐวัฒน์ นายนรพนธ์ เอกภูธร น.ส มาริสสา นางประทีป เผือกพิพัฒน์ และกัลยาณมิตร 1710 บาท
16.โยมพอล และโยมวาเรรี่ ชาวฝรั่งเศล ร่วมบุญ 35,000 บาท
17.โยมนิต โยมหนึ่ง 1000 บาท
18.นางสาววรรณารัตน์ โลกคำลือ 100 บาท
19.แก้วกาญดา 200 บาท
หมายเหตุ รายชื่อท่านใดตก กรุณาแจ้ง


โครงการติดแผงโซล่าเซล ช่วงแรกวันนี้ช่างกำลังดำเนินการติดตั้งอยู่. สาธุ
งบประมาณ ช่วงแรก 70,000 บาท


  3,593 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย