เสาร์นี้ เชิญร่วม ทำบุญตักบาตร และรับโอวาทธรรม จากหลวงปู่ท่อน ญาณธโร รับแสงแรกของตะวัน ด้วยพลังศรัทธา

 นานา    21 มิ.ย. 2554

วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
บ้านอารีย์เชิญทุกท่านตื่นเช้ารับแสงแรกของตะวัน ด้วยพลังศรัทธา
“ทำบุญตักบาตร สดับธรรม”
โดยพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
วัดศรีอภัยวัน จ. เลย เมตตารับบิณฑบาตร
ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์ เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
(กิจกรรมนี้มีทุกเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
ครูบาอาจารย์ท่านว่กล่าวา การทำบุญตักบาตร สดับฟัง วันนั้น
เราได้ทำหน้ามนุษย์โดยสมบูรณ์ คือ มีทาน ศีล ภาวนา พร้อมแล้ว
อนุโมทนา
________________________________________
http://www.facebook.com/baanaree
www.baanaree.net ,
www.twitter.com/baanaree
Map:http://www.baanaree.net/index.php?option=com_content&view=article&id=439&Itemid=7
Tel. 02 279 7838 / 02 619 7474

  3,482 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย