ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน สร้างพระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ ณ วัดป่าสักเรไร จ.อุตรดิถ์

 omiomi    

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ปี 2553
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553
เพื่อสมทบทุนสร้าง พระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ ณ วัดป่าสักเรไร บ้านหัวหาด หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยทางวัดป่าสักเรไร และคณะศรัทธา มีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา จึงได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระบรมธาตุสุวรรณเจดี เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขนาดรอบองค์ฐานพระธาตุ 19x19 เมตร ความสูงขององค์พระธาตุประมาณ 15 เมตร ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างประมาณ 2,500,00.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เริ่ีมดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่ปี 2551
ฉะนั้นจึงขอบอกบุญมหากุศลนี้ มายังคณะศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 53 เพื่อจักได้รวบรวมจตุปัจจัย ร่วมสร้างพระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ ให้แล้วเสร็จ เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้สาธุชนไว้เป็นที่สักการบูชาสืบต่อไป

**ร่วมทำบุญมหากุศลครั้งนี้ ** ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุตรดิตถ์ ชื่อบัญชี บัญชีเงินก่อสร้างวัดป่าสักเรไร เลขที่บัญชี 048-2-70398-1

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระอาจารย์ทวีป อธิวโร โทร. 08-2400-8941
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ร่วมทำบุญกันเยอะนะคะ ขออนุโมทนาบุญค่ะ


• การฝึกสมาธิ | ประเภทของสมาธิ | ฟังธรรมะ | พระอาจารย์ต้น _220610

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• Zensora Mellow Me เปิดรับตัวแทนรุ่นแรกในการจำหน่ายแบบไม่ต้องสต็อกของ

• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย