ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยสร้างกระเบื้องมุงหลังคาศาลาการเปรียญวัดวังวน

 watwangwon    7 พ.ค. 2554


อาตมาภาพ พระอธิการสมบูรณ์ ขนฺติสาโร ( เจ้าอาวาสวัดวังวน)

ประชา สัมพันธ์บอก บุญปัจจัยสร้างกระเบื้องมุงหลังคาศาลาการเปรียญ วัดวังวน เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้วยทางวัดวังวนได้สร้างศาลาการเปรียญมานานแล้ว ประมาณ 30 ปี กระเบื้องมุงหลังคาศาลาการเปรียญ หมดอายุการใช้งานเกิดอาการกรอบแตกหักง่าย ทำให้ศาลาการเปรียญน้ำรั่วไหล เวลาฝนตกลงมาน้ำไหลเต็มพื้นภายในศาลาเต็มทั่วไปหมด ดั้งนั้น อาตมาภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด จะเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ทั้งหลัง พร้อมกับทาสีใหม่ให้สวยงาม เพื่อเอาไว้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาต่อไป แต่ยังขาดปัจจัยเพื่อจะนำมาซื้อกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ อาตมาภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดวังวน จึงขอบอกบุญถึง ชาวพุทธออนไลน์ผุ้มีใจเป็นบุญผู้มีใจเป็นกุศลทุกท่าน ได้บริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาของท่าน หรือจะมาเป็นเจ้าภาพซื้อกระเบื้องมุงหลังคาเองก็ได้ตามกำลังศรัทธา งบประมาณ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาท) บริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาพรหมพิราม ชื่อบัญชี วัดวังวน เลขที่ บัญชี 637-0-09001-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สุดท้ายนี้ อาตมาภาพขออ้างอิงถึงคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยมีพระพุทธปฏิมากรพระแก้วมรกต หลวงพ่อพระพุทธโสธร หลวงพ่อพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรา จงมาปกปักพิทักษ์รักษา ญาติโยมผู้มีใจเป็นบุญผู้มีใจเป็นกุศลทุกท่าน ให้เจริญ ด้วย อายุ วรรณ สุขะ พละ รวยด้วย โภคยทรัพย์สมบัติ คิดสิ่งใด ทำงานสิ่งใด ก็ขอให้สำเร็จสมความตั้งใจสมความดังปรารถนา ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง เทอญ เจริญพร ขออนุโมทนาในบุญกุศลของคุณโยมสาธุชนชาวพุทธออนไลน์ทุกท่าน ในครั้งนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ.

เบอร์โทรติดต่อ 081-7079024 (เจ้าอาวาสวัดวังวน)

อีเมล์ watwangwon024@hotmail.com

เว็บไซต์วัดวังวน http://www.watwangwon.com/   งบประมาณ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาท) บริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาพรหมพิราม ชื่อบัญชี วัดวังวน เลขที่ บัญชี 637-0-09001-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   อาตมาภาพ พระอธิการสมบูรณ์ ขนฺติสาโร ( เจ้าอาวาสวัดวังวน)   เบอร์โทรติดต่อ 081-7079024 (เจ้าอาวาสวัดวังวน)   อีเมล์ watwangwon024@hotmail.com>  ประชา สัมพันธ์บอก บุญปัจจัยสร้างกระเบื้องมุงหลังคาศาลาการเปรียญ วัดวังวน เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 


ที่มา : บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์


ยังรับบริจาคปัจจัยสร้างกระเบื้องมุงหลังคาศาลาอยู่ไหมคะท่าน


  3,532 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย