ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา และห้องอาบน้ำ วัดสันติธรรม อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์

 kajornput    22 ก.พ. 2554

เนื่องจากทางวัดสันติธรรม ตำบลป่าประดู่ อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์ ได้เปิดให้มีการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ทั้งญาติโยม และนักเรียนนักศึกษา ข้าราชการทั่วไป เนื่องจากสถานที่สงบเงียบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม แต่ในปัจจุบัน ทางวัดยังขาดเสนาสนะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกหลายอย่างทั้งส่วนของพระสงฆ์ และส่วนของฆราวาส เช่น กุฏิสงฆ์ โรงทาน ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งที่พำนักของญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรม ซึ่งปัจจุบันใช้ศาลาอเนกประสงค์เป็นที่พักและปฏิบัติธรรมในคราวเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุ และฆราวาส ยาติโยม ผู้มาปฏิบัติธรรมจึงชอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมสร้างห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ถวายพระสงฆ์วัดสันติธรรม โดยหาก
ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญขอได้โปรดแจ้งความจำนงได้ที่ พระสมจิตร (สำราญ) สุมะโณ วัดสันติธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 082-8032837 ,086-0585378 ผู้ประสานงาน
หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตร เลขที่ 365-2-67835-7 ในนาม พระสมจิตร สุมมะโณ (พระสำราญ) ซึ่งจะเซ็นชื่อ ถอนเงินร่วมกับกรรมการวัดอีก 2 ท่าน
ท่านที่โอนปัจจัยร่วมทำบุญแล้วขอความกรุณา FAX ใบโอน พร้อมชื่อ สกุล ที่อยู่ ไปที่ 02-2479233 ( auto ) ถึง คุณ ขจรพัฒน์ วีระอนันตสกุล จะได้รวบรวมส่งให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร ขอบคุณท่านผู้ใจบุญ และจะนำชื่อของทุกๆท่านเข้าพิธีสวดเสริมบารมีให้อีกต่อหนึ่ง
ขออานิสงส์ผลบุญที่ทุกท่านได้สละทรัพย์เป็นทานในการสร้างห้องอาบน้ำและห้องสุขา เพิ่มเติมให้พระสงฆ์ และญาติโยมผู้มาวัด ทั้งมาปฏิบัติธรรม ได้มีความสะดวกในการปลดทุกข์ และชำระร่างกายให้สะอาด ได้ปลดเปลื้องความทุกข์ อุปสรรค ในชีวิต ไร้ซึ่งโรคาพยาธิ สุขภาพกายใจสะอาดโล่งโปร่งสบาย ห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ผิวพรรณผ่องใส สวยงาม ทั้งชื่อเสียงเกียรติคุณหอมขจรขจายไกล เทอญ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,637 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย