ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๕

 สวนป่าวังอุโบสถภัทรสีมา  

ไทยก็หนึ่ง ซึ่งมี พระอภัย
อธิปไตย หนึ่งใน สุนทรภู่
มียักษี มีเงือก งามดู
มีปู่อยู่ ฤๅษี นิลมังกร

ดูก่อนการณ์ ศาสนา ก็อภัย
ด้วยพระทัย พี่น้อง ทั้งสองศร
พระเจ้าชาติ อัปศรัตรู สู้นคร
สู่ป่าดอน ในนาดง ตรงพระอภัย

ในพี่น้อง ชาติดี สุดศรีพรต
เป็นศรียศ บทมี ศรีไศล
เป็นห้วงเหตุ ศาสนา พาไป
เป็นห้วงใจ เขตพี่น้อง ทั้งสองคน

คือบุตรพระ ณ เจ้า พิมพิสาร
ธิ ปราการ ผสานดี มีสุขสน
ให้สมบัติ ตรัสแต่นี้ คดีดล
แก่ลูกตน ใคร่ได้เลือด ถึงเชือดเอย

ที่มา : ทดลองแต่งกลอน

6,043


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย