#ขอเชิญสาธุชนรับบุญให้แสงสว่าง (ขาดเจ้าภาพอีก 9 ต้น) ติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้แก่พระกรรมฐาน และผู้ปฏิบัติธรรม ที่ พุทธอุทยานดอยอริยะ อ.แม่จัน. จ.เชียงราย รับเจ้าภาพ 15ต้น (ต้นใหญ่3ต้น, ต้นเล็ก12ต้น) #ทำบุญที่กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย สอบถามแจ้งชื่อ

 ตะวันธรรม    22 ม.ค. 2563

^^^^อัพเดทเจ้าภาพ..จองเสาไฟฟ้า^^^^
#ขอเชิญสาธุชนรับบุญให้แสงสว่าง
(ขาดเจ้าภาพอีก 9 ต้น)
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้แก่พระกรรมฐาน และผู้ปฏิบัติธรรม
ที่ พุทธอุทยานดอยอริยะ อ.แม่จัน. จ.เชียงราย
รับเจ้าภาพ 15ต้น (ต้นใหญ่3ต้น, ต้นเล็ก12ต้น)
#ทำบุญที่กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย
สอบถามแจ้งชื่อ โทร/ไลน์ 0822205051
อานิสงส์...ผู้ใดให้แสงสว่าง..ชีวิตผู้นั้นย่อมสว่างเช่นกัน
^^^^ยิ่งขาดแคลนมาก..ยิ่งได้อานิสงส์มาก^^^^
#เนื่องจากพุทธอุทยานดอยอริยะ โครงสร้าง
จึงขาดแคลนไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่าง
เพื่ออำนวยความสะดวก แก่พระกรรมฐาน
และโยคีผู้ปฏิบัติกรรมฐาน
จึงดำริ..ที่ทำระบบไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ต่อไป
#รายชื่อ15เจ้าภาพ ดังนี้
เจ้าภาพจองเสาไฟฟ้า(ต้นใหญ่)3ต้น
อุปถัมภ์ต้นล่ะ9,999บาท คือ
1.
2.
3.
#เจ้าภาพจองเสาไฟฟ้า(ต้นเล็ก) 12ต้น(ขาดอีก6ต้น)
อุปถัมภ์ต้นล่ะ2,500บาท คือ
4.-5.คุณปัญจาภรณ์. จารุวิศิษฏ์ศรี และครอบครัว (จอง2ต้น)
6.นส.ฉัตรมณี ชาญดิลกโชติ (1ต้น)
7.นายเดชา ไทยแก้ว (1ต้น)
8.คุณพรภินันท์ เลิศเสถียรยศ
ธาตรี พันธุ์นราวิกิจ
อรรถพล-นราธิป พันธุ์นราวิกิจ และครอบครัว (1ต้น)
9.น.ส.ฐะปะนี (1ต้น)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
#รายชื่อตกหล่นแจ้ง
ขอให้แสงสว่างแห่งชีวิต...แสงสว่างแห่งปัญญาจึงเกิดขึ้นแก่
คณะเจ้าภาพและผู้ร่วมโมทนาในบุญครั้งนี้ทุกท่าน..สาธุ


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,0822205051


  3,638 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย