ทำบุญกับทางวัดอุดมชาติวัดในชนบท

 phangubon@gmail.com  

ร่วมทำบุญกับวัดในชนบท


• เอนไซม์สระผมอาบน้ำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ไร้สารเคมี

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• แสดงอิทธานุภาพสยบคณาจารย์ใหญ่นักบวชชฏิล

• "จิตหว้าเหว่เรร่อน เพราะขาดสติ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• "จิตอิ่มตัว กับจิตที่หิวโหย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย