ต้อนรับยิ่งใหญ่ ธรรมเจดีย์ เปิดสักการะ 3 เดือน ที่พุทธมณฑล

 yajai    29 ต.ค. 2553

Submitted by admin on อาทิตย์, 24 October 2010
Tags: ศาสนาวัฒนธรรม

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 5/2553 มีมติให้อัญเชิญธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุดจากราชอาณาจักรนอร์เวย์ มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว

ความเป็นมาของโครงการ อัญเชิญคัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุด ที่รัฐบาลประเทศนอร์เวย์ ได้มอบให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการเป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม

ธรรมเจดีย์ที่ได้อัญเชิญจากนอร์เวย์สู่ไทยนี้ เป็นหลักฐานอันล้ำค่าการจารึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอักษรที่เก่า แก่ที่สุดร่วม 2,000 ปี เรื่องเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2536-2538

ชาวอัฟกานิสถานในเมืองบามิยัน หลบหนีภัยสงครามตาลิบันเข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำเทือกเขาบามิยัน และได้พบคัมภีร์โบราณ พวกเขาได้หอบหิ้วคัมภีร์หลบหนีการตรวจค้นและการทำลายของกลุ่มตาลิบัน เดินทางจากอัฟกานิสถานสู่ปากีสถาน ผ่านเทือกเขาฮินดูกูชและช่องแคบไคเบอร์ คัมภีร์ได้รับความเสียหายหลายครั้ง ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เช่น ในพุทธศตวรรษที่ 12 และ 13 จากการทำลายพุทธศาสนา และการระเบิดทำลายถ้ำและองค์หลวงพ่อใหญ่บามิยันเมื่อไม่กี่ปีมานี้

สถาบันอนุรักษ์สเคอเยน ประเทศนอร์เวย์ ได้คัมภีร์โบราณชุดแรก ในปี พ.ศ.2539 จากพ่อค้าของเก่าซัมฟ็อก กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และได้วางแผนการขนย้ายคัมภีร์ทุกวิถีทาง ในช่วงปี พ.ศ.2540-2543 (ในปี พ.ศ.2544 ถ้ำแถบเทือกเขาบามิยันได้ถูกระเบิดทำลายจนหมดสิ้นรวมทั้งองค์หลวงพ่อบามิยัน สูง 50 เมตร)

ปัจจุบัน สถาบันอนุรักษ์สเคอเยน สามารถอนุรักษ์คัมภีร์โบราณไว้ได้ประมาณ 5,000 ชิ้น ที่ยังเป็นชิ้นส่วนสมบูรณ์และแตกหักเล็กน้อย และส่วนที่เศษชิ้นเล็กๆ อีกประมาณ 8,000 ชิ้น ทั้งหมดมีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 6-12 การจารึกทำไว้ในใบลาน เปลือกไม้ หนังสัตว์ และแผ่นทองเหลือง

นักอักขรวิทยาและโบราณคดี ได้ศึกษาอย่างละเอียด แต่ยังไม่สามารถสรุปสถานที่จารึกและวันเดือนปี ด้วยเหตุผลด้านภูมิศาสตร์ ดินแดนบามิยันหรือแคว้นคันธาระเป็นดินถิ่นที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบ ต่อกันมาร่วม 500 ปี การจารึกส่วนหนึ่งอาจทำขึ้นในอินเดียและปากีสถาน นักอักขรวิทยา ได้ศึกษาบางพระสูตร เช่น จังกีสูตร มหาปรินิพพาน ปาติโมกข์ และกรรมวาจาจารย์ มีส่วนคล้ายกับพระสูตรแปลของจีน สันนิษฐานว่าเป็นพระไตรปิฎกของคณะสงฆ์มหาสังฆิกะ นิกายโลโกตตระวาทิน

ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 นายกะสุยะ ยะมะอุชิ จากสถาบันวิจัยวัฒนธรรมภูมิปัญญาแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางสู่ซารคารัน พื้นที่บริเวณห่างประมาณ 1.2 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือของถ้ำที่ประดิษฐาน หลวงพ่อบามิยัน และได้ถ่ายภาพที่ปรากฏนี้ไว้

ชาวบ้านอัฟกานิสถานได้เล่าให้เขาฟัง ว่า เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ล่วงมาแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก ถ้ำแถบเทือกเขาบามิยันปรากฏมีคัมภีร์โบราณไหลทะลักออกมาจากที่เก็บซ่อน กระจายทั่วพื้นถ้ำ กองอยู่สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นธรรมเจดีย์คัมภีร์โบราณ ที่เก็บรักษาไว้ ณ สถาบันอนุรักษ์สเคอเยนก็ได้ อย่าง ไรก็ตาม นักโบราณคดีจะต้องพิสูจน์และยืนยันข้อ มูลให้ทราบต่อไป

ในนามรัฐบาล คณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางอัญเชิญคัมภีร์พุทธศาสนา โบราณ มายังประเทศไทย

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า การอัญเชิญคัมภีร์ดังกล่าว นอกจากเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว ยังถือเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอร์เวย์ ซึ่งมีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งทวีปเอเชียพระองค์แรกที่เสด็จไปยังแหลมเหนือนอร์ทแคปป์ของนอร์เวย์

ซึ่งชาวนอร์เวย์ต่างชื่นชมในพระปรีชาชาญในด้านต่างๆ ของพระองค์ และรู้จักพระองค์ในนาม King Chulalongkorn Of Siam

ดังนั้น โอกาสนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่อัญเชิญธรรมเจดีย์คัมภีร์พุทธ ศาสนาโบราณมาประดิษฐานชั่วคราวที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้ร่วมสักการะพระคัมภีร์โบราณ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : จากเว็ป http://www.phrathai.net/ต้อนรับยิ่งใหญ่ ธรรมเจดีย์ เปิดสักการะ 3 เดือน
Submitted by อิทธิ on จันทร์, 8 November 2010


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 09.09 น. ที่ห้องรับรองบุคคลทั่วไป CIP (Miracle Lounge) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นผู้แทนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ร่วมประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและอัญเชิญธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณ อายุกว่า 2,000 ปีจากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งมีบุคคลสำคัญ คณะสงฆ์ ประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phrathai.net/ ค่ะ


• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓

• เวลาไม่เคยหมดสำหรับคนขยัน

• รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ การ ที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย