ขอเชิญร่วมทำบุญจองเป็นเจ้าภาพบริวารลูกนิมิตลูกเอก-ลูกนิมิตสามัคคี มีดตัดหวาย - ผ้าคลุมลูกนิมิต ณ วัดสวนหลาว หมู่ 1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

 ภูริจิตฺโต    5 พ.ค. 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญจองเป็นเจ้าภาพบริวารลูกเอก-ลูกนิมิตสามัคคี
มีดตัดหวาย - ผ้าคลุมลูกนิมิต
เจ้าภาพบริวารลูกเอก-ลูกนิมิตสามัคคี แล้วแต่จิตศรัทธาผู้ร่วมจอง
เจ้าภาพมีดตัดหวาย ( สำหรับเจ้าภาพบริวาร-ลูกนิมิตสามัคคี ) เจ้าภาพละ 2,999 บาท
ผ้าคลุมลูกนิมิต ( สำหรับเจ้าภาพบริวาร-ลูกนิมิตสามัคคี ) ชุดละ 499 บาท
ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดสวนหลาว ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
หรือติดต่อสอบถามได้ที่
พระอธิการอินทร์ ขนฺติโก ( เจ้าอาวาส ) โทร 083 664 7251
ไวยาวัจกร นายมารยาท กกสันเทียะ โทร 086 826 0653
นายสาโรจน์ ชาวนา โทร 090 688 5693
หรือร่วมบริจาคโอนเงินเข้าบัญชีวัดสวนหลาว
ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 020408346896
ทางวัดสวนหลาวจะมีงานฝังลูกนิมิตในปีพ.ศ. 2568
  3,593 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย