ขอเชิญร่วมบุญสร้างกำแพง ณ.สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี อ.เมือง จ.หนองคาย

 socoman    16 พ.ค. 2564

ร่วมบุญใหญ่สร้างกำแพงวัดถวายไว้ในพระศาสนา เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์และปลอดภัยตลอดการใช้ชีวิต
เนื่องด้วยสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี อ.เมือง จ.หนองคาย ยังไม่มีกำแพงถาวรล้อมรอบเขตปฏิบัติธรรมอย่างสมบูรณ์ และในปัจจุบันมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสิกา ตลอดจนถึงเยาวชนจากสถานศึกษา เข้ามาฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก พระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม จึงประสงค์ให้มีการสร้างกำแพงล้อมเขตสำนักปฏิบัติธรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้มาอยู่ปฏิบัติธรรม เกิดความถูกต้องชัดเจนของพื้นที่และเพื่อความปลอดภัยของศาสนวัตถุ โดยเบื้องต้น ต้องใช้งบประมาณกว่า 250,000 บาท #โดยทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา และสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้
---------------
🙏 ร่วมจองเป็นเจ้าภาพกำแพง 1 ช่อง
ราคาร่วมบุญช่องละ 5,000 บาท
(จัดทำป้ายรายชื่อเจ้าภาพติดที่กำแพง)
🙏 ร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐแดง ก้อนละ 1 บาท
🙏 ร่วมเป็นเจ้าภาพปูน ถุงละ 107 บาท
🙏 ร่วมเป็นเจ้าภาพหิน คิวละ 890 บาท
🙏 ร่วมเป็นเจ้าภาพทราย คิวละ 690 บาท
🙏 ร่วมเป็นเจ้าภาพเหล็กเส้น เส้นละ 210 บาท
---------------
#ร่วมทำบุญได้ที่
🌼 ธนาคาร : กสิกรไทย
🌸 เลขที่บัญชี : 0333226065
🌼 ชื่อบัญชี : พระธรรมวิทย์ สุนทรชัย
🌸 ติดต่อสอบถาม ขอใบอนุโมทนาบัตร : 0854419555
หรือ https://web.facebook.com/profile.php?id=100004139408176
---------------
#อานิสงส์ ของการสร้างกำแพงวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนา
1.เนื่องจากกำแพงคุ้มกันวัด ผู้ที่ทำบุญจะปราศจากอันตรายทั้งปวง ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น มีชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคง แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและภยันอันตราย
2. โจรขโมยเข้ามาขโมยของหรือเข้ามาทำร้ายคนในวัดได้ยากขึ้น
3. ทำให้วัดดูมีขอบมีเขตสวยงาม เป็นสัดเป็นส่วน
4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร ได้ไปสู่สวรรค์ภพ
5.ส่งผลให้สามารถทำงานที่ใหญ่โตได้สำเร็จโดยง่าย ไม่มีอุปสรรค
6.จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต
7.มีอำนาจ บารมี บริวารที่ดี
8.จะไม่มีคนคิดปองร้าย จะไม่ขาดแคลนปัจจัย 4
9.เกิดชาติไหนมีแต่คนนับหน้าถือตา
10.กิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
---------------
#ประวัติความเป็นมา
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ อันเป็นปีมหามงคล ๑ ปณิธานแห่งความดี สร้างสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ความคิดที่มุ่งมั่นกับสองมือและพลังแห่งความศรัทธา ของพระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ด้วยหวังจะให้เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติธรรม สำหรับบุคคลทั่วไป เยาวชน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม พัฒนาบ้านเกิด สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ศูนย์รวมใจของชุมชน สร้างอนาคตของประเทศชาติ เพื่อให้ชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน บนพื้นที่ ๕ ไร่กว่า ๆ ในชุมชนบ้านเกิดที่อบอวลไปด้วยความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดี ที่มีต่อชาติ พระพุทธศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี เปรียบเสมือนวงล้อธรรมที่หมุนนำความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของกัลยาณมิตร ญาติธรรม และผู้มีจิตศรัทธา ได้มีโอกาสเสริมสร้างบารมีร่วมกัน และเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนา ร่วมกันถ่ายทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไป https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,662 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย