ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๓ แผ่นดิน ในวันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

 naparats    26 ส.ค. 2560

ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๓ แผ่นดินขึ้นประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์
อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในวันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


https://www.facebook.com/PageWatchol
https://www.facebook.com/Panyavichalai


ที่มา : วัดชลประทานรังสฤษดิ์


  3,511 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย