!!ด่วนต้องการเจ้าภาพปิดยอดบุญ

 ajzz8140    14 พ.ย. 2564

!!ด่วนต้องการเจ้าภาพปิดยอดบุญ)

#เรื่อง (ต้องการเจ้าภาพเพื่อทำการปิดยอดจำนวน ๒ ชุด/กองสุดท้ายนี้ที่คงเหลืออยู่นี้
ดังจะมีรายละเอียดดังนี้)
ขอบอกบุญถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวถวายพระภิกษุ(พระภิกษุที่ชราภาพและอยู่ในถิ่นทุรกันดารในเขตฯ จำนวน ๑๔ ชุด
หนาว โดยสำรวจจำนวนพระสงฆ์ ที่สังกัดในถิ่นทุรกันดาร อำเภอนิคมฯ และอำเภอเขตใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์สูงวัย(80 ปีขึ้นไป)ทั้งหมดจำนวนกว่า ๑๔ รูป ซึ่งหน้าหนาวเป็นประจำทุกปี บางแห่งญาติติธรรมเข้าไม่ถึงในการจัดถวายท่าน เครื่องนุ่งห่มกันหนาวถวายพระสงฆ์จึงทำให้มีอาการเจ็บป่วยอาพาธบ้าง ดังนั้นจึงได้ออกสำรวจช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เดือดร้อนเหล่านั้น
*อานิสงส์ของการถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว*
การทำบุญถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่พระสงฆ์ อานิสงส์นั้นจะได้รับความอบอุ่น เพรียบพร้อมไปด้วยความรัก อยู่ที่ไหนก็จะไม่หนาว ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป มีคนรักสงสารเมตตา เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อทำการปิดยอดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จำนวน ๑๔ ชุด(คงเหลือเจ้าภาพจำนวน ๒ ชุด) เป็นเจ้าภาพกองบุญละ ๑,๔๔๒ บาท
ใน ๑ ชุด/กองบุญ ประกอบด้วย
๑.อังสะใหมพรมกันหนาวแขนยาว ๑ ผืน
๒. อังสะใหมพรม๑ ผืน
๓. ผ้าห่มพระภิกษุสีน้ำตาลนาโน ๑ผืน
๔.ชุดสังฆทาน ยาแก้ใข้ ยาแก้แพ้ วิตามินซี และฟ้าทลายโจรแคปซูล ขิงผงชง(สูตรไม่มีน้ำตาล) ยาหม่องน้ำ ฯลฯ
๕.ถุงมือ ,ถุงเท้า ,ไหมพรม, หมวกไหมพรม๒ ชุด

#สอบถาม สมทบเป็นเจ้าภาพ และการร่วมบุญได้
โทร ๐๘๒๔๒๐๔๑๗๑ พ.ม.ญาณภัทร ชินวํโส
ไอดีไลน์:: tulakun8140 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,542 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย