หาเจ้าภาพถวายพระพุทธรูป ที่พักสงฆ์กันดารมากๆ

 ดอกบัวเหลือง    29 เม.ย. 2564

ประกาศหาเจ้าภาพผุ้มีจิตศรัทธาอยากจะถวายพระแก้วมรกต ราคาอยุ่ที่ประมาณ3-4หมื่นบาท เพื่อตะนำถวายที่พักสงฆ์รัตนปสโต อ.คำม่วงจ.กาฬสินธุ์โดยการนำของของอาตมาภาพ ท่านใดจะร่วมบริจาค ส่งสลิปเม้นใต้โพสเลยนะโยม วัดยากจนจริงๆกันดารมากๆ 5บาท10บาทโยม มีค่ามากมายในการสร้างกุศลลครั้งนี้ สามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ที้เลขบัญชี 3972497055 ธ.ทหารไทย พระประดุง. สมาหิโต🙏🙏🙏
ประกาศหาเจ้าภาพผุ้มีจิตศรัทธาอยากจะถวายพระแก้วมรกต ราคาอยุ่ที่ประมาณ3-4หมื่นบาท เพื่อตะนำถวายที่พักสงฆ์รัตนปสโต อ.คำม่วงจ.กาฬสินธุ์โดยการนำของของอาตมาภาพ ท่านใดจะร่วมบริจาค ส่งสลิปเม้นใต้โพสเลยนะโยม วัดยากจนจริงๆกันดารมากๆ 5บาท10บาทโยม มีค่ามากมายในการสร้างกุศลลครั้งนี้ สามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ที้เลขบัญชี 3972497055 ธ.ทหารไทย พระประดุง. สมาหิโต🙏🙏🙏


ประกาศหาเจ้าภาพผุ้มีจิตศรัทธาอยากจะถวายพระแก้วมรกต ราคาอยุ่ที่ประมาณ3-4หมื่นบาท เพื่อตะนำถวายที่พักสงฆ์รัตนปสโต อ.คำม่วงจ.กาฬสินธุ์โดยการนำของของอาตมาภาพ ท่านใดจะร่วมบริจาค ส่งสลิปเม้นใต้โพสเลยนะโยม วัดยากจนจริงๆกันดารมากๆ 5บาท10บาทโยม มีค่ามากมายในการสร้างกุศลลครั้งนี้ สามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ที้เลขบัญชี 3972497055 ธ.ทหารไทย พระประดุง. สมาหิโต🙏🙏🙏


ประกาศหาเจ้าภาพผุ้มีจิตศรัทธาอยากจะถวายพระแก้วมรกต ราคาอยุ่ที่ประมาณ3-4หมื่นบาท เพื่อตะนำถวายที่พักสงฆ์รัตนปสโต อ.คำม่วงจ.กาฬสินธุ์โดยการนำของของอาตมาภาพ ท่านใดจะร่วมบริจาค ส่งสลิปเม้นใต้โพสเลยนะโยม วัดยากจนจริงๆกันดารมากๆ 5บาท10บาทโยม มีค่ามากมายในการสร้างกุศลลครั้งนี้ สามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ที้เลขบัญชี 3972497055 ธ.ทหารไทย พระประดุง. สมาหิโต🙏🙏🙏


  3,292 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย