นมัสการ กราบสักการะบูชา หลวงพ่อเมตตาใหญ่ ในอุโบสถ วัดสบู

 praseht     6 ก.พ. 2555

ขอเชิญจับจองหลวงพ่อเมตตาใหญ่ ไว้ประจำบ้าน เปิดให้บูชา เป็นมงคลไนบ้านเรือน
โดยทางวัดและกรรมการ มี วัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ
๑. จะนำรายได้ไปสร้างเจดียสถาน ตามโครงการก่อสร้างปูชนียสถาน ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสถานอันสำคัญยิ่ง
และเป็นที่สักการะ ไว้บูชาแก่สาธุชนชาวพุทธสานิกชน โดยจะสร้างไว้ที่
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ให้คงอยู่ตลอดกาลนาน
๒. จะนำรายได้ไปบูรณธปฏิสังขร ศาลาการเปรียญ หลังเก่า ๑ หลัง
จึงขอเชิญจับจองหลวงพ่อเมตตาใหญ่ ถือว่าท่านได้ร่วมบุญ สร้างเจดีย์ และศาลาด้วย

โดยพระบูชา ซึ่งมีตามารยการ ดังนี้

@-ขนาด ๙ นิ้ว ๒,๙๙๙- บาท

@-ขนาด ๕ นิ้ว ๑,๙๙๙-บาท (รุ่น ครอบ ๑๒ ราศี)

@-ขนาด ๓ นิ้ว (ตั้งหน้ารถ) ๙๙๙-บาท

@-รูปหล่อ (พกติดตัว) ๑๙๙-บาท

@-เหรียญ (รุ่น ค้าขาย กำไรงาม) ๙๙-บาท

@-ผ้ายันต์ (ผ้าคลุมลูกนิมิต) ๑๙๙-บาท3,696


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย