นมัสการ กราบสักการะบูชา หลวงพ่อเมตตาใหญ่ ในอุโบสถ วัดสบู

 praseht    6 ก.พ. 2555

ขอเชิญจับจองหลวงพ่อเมตตาใหญ่ ไว้ประจำบ้าน เปิดให้บูชา เป็นมงคลไนบ้านเรือน
โดยทางวัดและกรรมการ มี วัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ
๑. จะนำรายได้ไปสร้างเจดียสถาน ตามโครงการก่อสร้างปูชนียสถาน ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสถานอันสำคัญยิ่ง
และเป็นที่สักการะ ไว้บูชาแก่สาธุชนชาวพุทธสานิกชน โดยจะสร้างไว้ที่
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ให้คงอยู่ตลอดกาลนาน
๒. จะนำรายได้ไปบูรณธปฏิสังขร ศาลาการเปรียญ หลังเก่า ๑ หลัง
จึงขอเชิญจับจองหลวงพ่อเมตตาใหญ่ ถือว่าท่านได้ร่วมบุญ สร้างเจดีย์ และศาลาด้วย

โดยพระบูชา ซึ่งมีตามารยการ ดังนี้

@-ขนาด ๙ นิ้ว ๒,๙๙๙- บาท

@-ขนาด ๕ นิ้ว ๑,๙๙๙-บาท (รุ่น ครอบ ๑๒ ราศี)

@-ขนาด ๓ นิ้ว (ตั้งหน้ารถ) ๙๙๙-บาท

@-รูปหล่อ (พกติดตัว) ๑๙๙-บาท

@-เหรียญ (รุ่น ค้าขาย กำไรงาม) ๙๙-บาท

@-ผ้ายันต์ (ผ้าคลุมลูกนิมิต) ๑๙๙-บาท

ขนาด ๕ นิ้ว ๑,๙๙๙-บาท (รุ่น ครอบ ๑๒ ราศี)
ขนาด ๓ นิ้ว (ตั้งหน้ารถ) ๙๙๙-บาทรูปหล่อ (พกติดตัว) ๑๙๙-บาทเหรียญ (รุ่น ค้าขาย กำไรงาม) ๙๙-บาท

ด้านหน้า


เหรียญ (รุ่น ค้าขาย กำไรงาม) ๙๙-บาท

ด้านหลัง


ผ้ายันต์ (ผ้าคลุมลูกนิมิต) ๑๙๙-บาทพระผง
๕๙ บาท
ด้านหน้า


พระผง
๕๙ บาท
ด้านหลัง


รวม ๕ ขนาด


และรูปหล่อ ขนาดห้อยคอ
หลวงปู่นาค
๒๙๙ บาท


ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมที่ พระครูไพจิตวรคุปต์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
โทร.๐๕๕๖๘๕๓๐๙, หรือ ๐๘๗๑๙๘๔๙๖๙.

กรรมการวัด(คุณทองสุข) ๐๘๑๐๓๖๑๗๕๕.

และหรือร่วมบริจาคโอนเข้าบัญชีวัดใหม่ศรีสมบูรณ์
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระครูไพจิตวรคุปต์
เลขบัญชีที่ 617-1-34376-5 สาขา สวรรคโลก


รูปหล่อ หลวงปู่นาค

บูชา ๒๙๙-บาท


ภาพจำลองเจดียสถาน ขนาด กว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๔๖ เมตร สูง ๓๗ เมตร
ตามโครงการก่อสร้างปูชนียสถาน ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสานสถานอันสำคัญยิ่ง
และเป๊นที่สักการะ ไว้บูชาประจำวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) จังหวัดสุโขทัย
ให้อยู่ตลอดกาลนาน

หมายเหตุ- ยืมภาพจำลองมาจากวัดพระธาตุหนองบัว อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี มาเป๊นแบบก่อน
เพราะยังออกแบบโครงสร้างอยู่

ขอขอบคุณ


  3,309 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย