บุญใหญ่เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารโบสถ์ดิน สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

 phraedhammajak    20 ม.ค. 2561

เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารโบสถ์ดินที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ตำบลบ้านกวาง
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 213759

เนื่องจากสำน้กสงฆ์แพร่ธรรมจักร เป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ปี 2553 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมผู้สนใจปฏิบัติธรรม ปัจจุบันได้มีคณะพระภิกษุ มาอยู่ประจำ 4 รูป สามเณร 3 รูป และมีพระที่แวะเวียนมาปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งร่วมถึงญาติโยม จึงจำเป็นต้องมีเสนาสนะ มีโบสถ์ วิหารไว้ให้พระสงฆ์ทำกิจ และเป็นสถานที่เจริญภาวนาสำหรับผู้สนใจ
ทางคณะศรัทธา คณะกรรมการจึงปรึกษาหารือเพื่อจะร่วมบุญกันสร้างวิหารดินในครั้งนี้
จึงขอเจริญพร เชิญชวนญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยทั่วกัน

สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ตำบลบ้านกวาง
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 213759 เชิญร่วมบุญได้ทีสำนัก หรือร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างวิหารโบสถ์ดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9

อีเมล phraedhammajak@hotmail.co.th
เฟชบุค https://web.facebook.com/phraedhammajak
โครงการวิหารโบสถ์ดินแพร่ธรรมจักร เชิญร่วมบุญได้ตามกำลัง


ขนอิฐดิน


สภาพศาลาหลังเก่า
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/EPSON001%20(1).PDF

แบบวิหารดินแพร่ธรรมจักร1วัดจะมีเพียงวิหารโบสถ์เดียวเท่านั้น ศาลากุฏิจะมีกี่หลังก็ได้ แต่วิหาร โบสถ์จะมีสร้างได้เพียงหลังเดียว โอกาสพิเศษ ขอเชิญร่วมบุญสร้างวิหารโบสถ์ดินแพร่ธรรมจักร


บัญชีวิหารดิน. งบประมาณ 6 แสน ตอนนี้กำลังรวบรวมปัจจัยจากผู้มีบุญทุกท่าน สาธุ ขอเชิญร่วมบุญสร้างวิหารโบสถ์ดินแพร่ธรรมจักร
เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารดินที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ตำบลบ้านกวาง
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 089 213759 หรือร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ


ไปดูตัวอย่างบ้านดิน
เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอิฐดิน สร้างวิหารดิน ก้อนละ 12 บาท จำนวน 2500 ก้อน
เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารดินที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 089 213759 หรือร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ

[url=http://upic.me/show/61958934][/url]


เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินแพร่ธรรมจักร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
งบประมาณ 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าภาพเสาวิหาร จำนวน 11 ต้น ๆ ละ 5000 บาท
2. เจ้าภาพ คานรับน้ำหนัก จำนวน 87 เมตร ๆ ละ 1000 บาท
3. เจ้าภาพอิฐดินก่อผนังวิหาร จำนวน 2500 ก้อน ๆ ละ 12 บาท
4. เจ้าภาพกระเบื้องดินเผามุงหลังคา จำนวน 13500 แผ่น ๆ ละ 10 บาท
5. เจ้าภาพกระเบื้องปูพื้น จำนวน 95 ตรม. ๆ ละ 500 บาท
6. เจ้าภาพหินทำฐานราก และพื้น คิวละ 700 บาท
7. เจ้าภาพทรายทำฐานราก และพื้น คิวละ 700 บาท
8. เจ้าภาพดิน ลำละ 500 บาท
9. เจ้าภาพปูน ถุงละ 120 บาท
10. เจ้าภาพฐานพระ และพระประธาน
11. เจ้าภาพประตูใหญ่ 1 ชุด (2 บานประกบ) 20000 บาท
12.เจ้าภาพหน้าต่าง พร้อมมุ้งลวด 24 บาน ๆ ละ 3100 บาท
(ราคาพิเศษร้านค่าไม้ร่วมบุญด้วย)
13.เจ้าภาพค่าแรง และอื่น ๆ
เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารดินที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ เจ้าสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทรสอบถาม 089 213759 หรือร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9 ขออนุโมทนาบุญ สาธุเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินแพร่ธรรมจักร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
งบประมาณ 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าภาพเสาวิหาร จำนวน 11 ต้น ๆ ละ 5000 บาท
2. เจ้าภาพ คานรับน้ำหนัก จำนวน 87 เมตร ๆ ละ 1000 บาท
3. เจ้าภาพอิฐดินก่อผนังวิหาร จำนวน 2500 ก้อน ๆ ละ 12 บาท
4. เจ้าภาพกระเบื้องดินเผามุงหลังคา จำนวน 13500 แผ่น ๆ ละ 10 บาท
5. เจ้าภาพกระเบื้องปูพื้น จำนวน 95 ตรม. ๆ ละ 500 บาท
6. เจ้าภาพหินทำฐานราก และพื้น คิวละ 700 บาท
7. เจ้าภาพทรายทำฐานราก และพื้น คิวละ 700 บาท
8. เจ้าภาพดิน ลำละ 500 บาท
9. เจ้าภาพปูน ถุงละ 120 บาท
10. เจ้าภาพฐานพระ และพระประธาน
11. เจ้าภาพประตูใหญ่ 1 ชุด (2 บานประกบ) 20000 บาท
12.เจ้าภาพหน้าต่าง พร้อมมุ้งลวด 24 บาน ๆ ละ 3100 บาท
(ราคาพิเศษร้านค่าไม้ร่วมบุญด้วย)
13.เจ้าภาพค่าแรง และอื่น ๆ
เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารดินที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ เจ้าสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทรสอบถาม 089 213759 หรือร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9 ขออนุโมทนาบุญ สาธุพิธียกเสาเอกเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคาวิหารดิน. แผ่นละ 10 บาท จำนวน 13500 บาท. ร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ เจ้าสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทรสอบถาม 089 2137759 หรือร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ


  3,364 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย