ขอเชิญร่วมบุญสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าวัด

 Krubatom2688  

📍 #เชิญชวนร่วมบุญเทถนนคอนกรีตทางเข้าวัด

📍ช่วงที่ ๓ (สุดท้าย) ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ใช้ปูนผสม CPAC จำนวน ๓๒ คิว (๕๙,๒๐๐ บาท) #เจ้าภาพคิวละ ๑,๘๕๐ บาท หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา

📍#ยังขาดอยู่ ๑๖ คิว (๒๙,๖๐๐)บาท

ณ วัดป่าบ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

📍#ร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาบ้านไผ่
📍#เลขบัญชี 406-0-42444-7
📍#ชื่อบัญชี วัดหนองฮี
📍#สอบถามโทร.พระครูสังฆรักษ์ ประเสริฐ ชินฺนวํโส 062-8244562

🔶️🔶️ #อานิสงส์ในการทำถนนเข้าวัด 🔶️🔶️
๑. ส่งผลให้ทำกิจการไม่ติดขัด ราบรื่น
๒. มีลู่ทางในการทำมาหากินทำการค้ามีช่อง
ทางเสมอ
๓. เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาด
๔. ช่วยให้ผู้ที่ไม่รู้อนาคตตัวเอง ไม่รู้จะดำเนิน
อะไรในชีวิต ได้พบทางออกที่ดี


3,729


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย