สร้างวัดป่ามงคลญาณบ้านโนนรัง อ. สว่างแดนดิย จ. สกลนคร

 Bhaaradee    13 ก.ย. 2562

ขอเชิญร่วมบุญสร้างวัดป่ามงคลญาณบ้านโนนรัง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เป็นวัดที่ริเริ่มสร้างโดย พระครูมงคลญาณ คำพอง ปัญญาวุโธ (หลวงปู่น้อย) เริ่มสร้างในปี พศ 2560

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม เมตตาเข้ามาดูแลการก่อสร้างต่อ หลังจากหลวงปู่น้อย ละสังขาร พร้อมทั้งหลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒารามและหลวงพ่อจิตจำลอง ธนปาโล วัดป่าบ้านบ่อร้าง พร้อมทั้งผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านโนนรัง ช่วยกันดูแลวัดเรื่อยมา ทั้งนี้ พระเถระทั้ง 3 รูป ได้มาที่วัดตั้งแต่ยังไม่เริ่มสร้าง และให้ความอนุเคราะห์ทางวัดมาโดยตลอด

หลวงพ่อหนูทับ ธัมมปทีโป วัดป่าแก้วชุมพลและพระอีกหลายๆรูปได้เมตตามาที่วัด ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มสร้างวัดด้วยเช่นกัน

วัดป่ามงคลญาณบ้านโนนรัง อยู่ห่างจากวัดป่าสีห์พนมเพียง 6 กิโลเมตร ช่วงเข้าพรรษา พศ. 2562 มีพระจำพรรษา 6 รูป

ปัจจุบันวัดมีเสนาสนะ ดังนี้
1. ศาลา (อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) 1 หลัง
2. หอฉัน 1 หลัง
3. โรงครัว 1 หลัง
4. กุฏิปูน 5 หลัง
5. กุฏิไม้ 1 หลัง
6. ห้องน้ำพระ 2 ห้อง
7. ห้องน้ำฆราวาส 2 ห้อง

ปัจจุบันที่ดินบางส่วนเป็นที่ลุ่ม จำเป็นต้องทำการถมดิน เพื่อที่หน้าฝนน้ำจะได้ไม่ท่วมขัง

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม
เมตนาเปิดบัญชีเพื่อวัดป่ามงคลญาณบ้านโนนรังโดยเฉพาะ

🌟ท่านใดมีศรัทธาจะร่วมบุญสามารถทำบุญได้ที่🌟
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสว่างแดนดิน
ชื่อบัญชี หลวงปู่บุญมา
คัมภีรธัมโม
เลขที่บัญชี 413-446193-0

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
วัดป่ามงคลญาณบ้านโนนรัง


• สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ การ ที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย

• เวรนั้นไม่มีที่สิ้นสุด กรรมนั้นก็ไม่มีที่สิ้นที่สุด

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย