(ปิดแล้วจ้า)บุญสร้างหนังสือเสียงนิทานชาดก 500 ชาติ ชุดที่ 1 (ขาดซีดี1000แผ่น)

 somrak    6 ก.พ. 2554

ขออนุญาตเว็บมาสเตอร์ประการข่าวงานบุญ พิมพ์หนังสือเสียง นิทานชาดกชุดที่ 1

ขอเชิญร่วมบุญสร้างหนังสือเสียงนิทานชาดก 500 ชาติ ชุดที่ 1 เพื่อแจกเป็นธรรมทาน

ด้วยอาตมาภาพ พระสมรัก ญาณธีโร มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือเสียง นิทานชาดก 500 ชาติ ชุดที่ 1 เพื่อไว้แจกในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี สกหรับแจผู้ติดตามรายการวิทยุในจังหวัดสุรินทร์ และหลายๆ จังหวัด ติดตามการลิงค์สัญญาณออกอากาศ เวลา 17.00-18.00 น. รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม และแจกสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทุกท่าน แจกฟรี เพื่อเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่มีอานิสงส์มหาศาล หนังสือเสียงนิทานชาดกเล่มที่จะจัดพิมพ์นี้ รวบรวมนิทานธรรมที่มีคติธรรมสอนใจ มากมาย ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก

จำนวนที่จะจัดพิมพ์ 1000 เล่ม หรือมากกว่านั้นก็ได้ ราคาเล่ม/ชุดละ 30 บาท ต้องใช้งบประมาณ 30,000 บาท จึงขอบอกบุญมายังสาธุชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ โดยท่านจะร่วมสร้างกี่เล่มก็ได้ เล่ม/ชุดละ 30 บาท เพื่อบริจาคธรรมทานให้กับผู้ฟังรายการและบุคคลทั่วไป


อานิสงส์ของการสร้างหนังสือนิทานธรรมนั้น ถือว่าเป็นธรรมทานอย่างหนึ่ง มีมากมายมหาศาลไม่สามารถจะบรรยายได้ครบ สิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้รับก็คือความสบายใจความสุขใจกับการให้ ในสิ่งที่ดีๆ ที่มีสาระกับบุคคลอื่น การให้สิ่งที่ดีๆกับคนอื่นและท่านย่อมได้รับสิ่งที่ดีกลับคืนมาอย่างแน่นอน ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า “ให้อย่างไรได้สิ่งนั้นกลับคืนมา” สถานที่ที่จะแจกหนังสือนิทานธรรม ชาดก คือ วัดพันษี สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี และเว็บไซต์

http://www.phrasomrak.com

ในการบริจาคปัจจัยเพื่อร่วมสร้างหนังสือในครั้งนี้ อาตมาภาพจะจารึกชื่อทุกท่านที่ร่วมบริจาคไว้ในท้ายเล่มหนังสือนิทานธรรมเล่มนี้ และจะอ่านรายชื่อลงในแผ่นซีดีนิทานธรรมด้วย เพื่อจารึกความดีของญาติโยมทุกท่าน

ถ้าท่านมีความประสงค์ร่วมสร้างหนังสือเสียงนิทานชาดก ชุดที่ 1 ในครั้งนี้ กรุณาติดต่อที่ พระสมรัก ญาณธีโร โทรศัพท์ 086-2602702 www.phrasomrak.com,www.romdham.com , [url]somrak43@hotmail.com[/url]

ร่วมบุญส่งเป็นธนาณัติส่งจ่าย
ไปรษณีย์ อำเภอศีขรภูมิ ชื่อ พระสมรัก ญาณธีโร วัดพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

ร่วมบุญผ่านธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6

กรณีต่างประเทศ
สวิปโค๊ส
KRTHTHBK (โอนผ่านเน็ต)
KRTHTHBK007895(โอนผ่านเน็ตสกุลต่างประเทศ)


เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง 0862602702 หรือส่งอีเมล์แจ้งชื่อท่าน [url]somrak43@hotmail.com[/url]

ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลในการสร้างหนังสือเสียงนิทานธรรม ในครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านด้วยเทอญ ผู้มีจิตศรัทธาท่านได้ร่วมบุญ ตั้งแต่ 10 เล่ม ขึ้นไป อาตมาภาพจะส่งไปให้คุณโยม 1 เล่น หลังจากที่พิมพ์เสร็จ ส่งชื่อที่อยู่ไปที่ [url]somrak43@hotmail.com[/url]

หนังสือเสียงคืออะไร
ประกอบไปด้วยหนังสือที่เป็นเนื้อหารสาระนิทานชาดกแต่ละเรื่อง และจะมีซีดีที่เป็นเรื่องเล่าให้ฟังในกรณีที่ไม่ต้องการอ่าน
ดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่อ่านได้และอ่านไม่ได้ ครบรส ทั้งอ่านและฟังจ้า

ปล.ช่วยส่งข่าวงานบุญนี้ต่อๆไปด้วยนะ หมดเขตร่วมบุญสิ้นเดือน กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น

รายนามผู้ร่วมจัดพิมพ์และสร้างหนังสือเสียง
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50:-500-1-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8

ตัวอย่างปกหนังสือด้านหน้าตัวอย่างปกหนังสือด้านหลังตัวอย่างซีดีหนังสือเสียง

หนังสือจะจัดพิมพ์นี้ แจกจ่ายเป็นธรรมทาน ในวันทอดผ้าป่าสร้างกุฎิสงฆ์วัดพันษี 13 เมษายนนี้ ด้วย
จะปิดรับสายธารศรัทธาประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ หรือกลางเดือนมีนาคม ต้องดูยอดผู้ร่วมบุญ ถ้าครบก็จะรีบปิดรับ
ถ้ายังไม่ครบ แต่ถึงกำหนดที่จะจัดพิมพ์ก็ต้องปิดรับเหมือนกัน เพราะจะนำรายนามผู้ร่วมบุญพิมพ์ไว้ท้ายเล่ม
เพื่อให้ทันงานแจกด้วย

จึงเจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


ยอด ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น.

รวมเป็นจำนวนเงิน 4,900 บาท

ร่วม 163.33 เล่ม

ยังขาดอีก 836.66 เล่ม

ดูรายนามผู้ร่วมบุญได้ที่ลิงค์นี้

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50:-500-1-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


ยอด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.30 น.

รวมเป็นจำนวนเงิน 11,849 บาท

รวม 394.96 เล่ม

ยังขาดอีก 605.03 เล่ม

รายชื่อผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้ง
0862602702 หรือ somrak43@hotmail.com
เพื่อประโยชน์ในการจัดพิมพ์รายนามท้ายเล่ม

รายนามผู้ร่วมบุญจัดสร้างหนังสือเสยงตามลิงค์

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=8


หนังสือเล่มที่จะจัดพิมพ์นี้ เป็นนิทานชาดกในพระพุทธศาสนา จึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัย สามารถนำคติธรรมแนวคิดในนิทานไปใช้ให้เกิดในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน ดังนั้นญาติโยมท่านใดที่ต้องการจัดพิมพ์ต้องรีบเร่งแล้วและ เพราะถ้าเจ้าภาพเต็มเมื่อไหร่ ก็จะปิดรับบริจาคทันที และจะได้ให้โรงพิมพ์จัดพิมพ์ทันที่ และถ้าร่วมบริจาค 300 บาทขึ้นไป ให้คุณโยมช่วยส่งชื่อและที่อยู่ พร้อมจำนวนเงินที่โอน ส่งไปที่ somrak43@hotmail.com เพื่อที่จะนำรายนามผู้ร่วมบุญพิมพ์ท้ายเล่มต่อไป

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


เมื่อวาน มีคุณโยม โทรมาถามว่า หนังสือเสียงเป็นอย่างไร เลยอธิบายว่า
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระอ่านได้ และจะมีเสียงเล่านิทานเป็นแบบซีดีสำหรับฟัง

เพราะจากการที่อาตมภาพสังเกตเห็นคนไทยในยุคปัจจุบันไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ
เลยทำเป็นสองแบบในรูปแบบ คือ อ่านก็ได้ ฟังก็ได้ และแต่จะเลือกเอา

ตอนนี้ยังขาดอยู่ประมาณ 500 เล่ม นะคุณโยม
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้

ตรวจสอบรายนามที่จะพิมพ์ท้ายเล่มได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=8


วันนี้ช่วงบ่ายๆ จะเข้าตัวจังหวัดเพื่อไปรับงานพิมพ์มาตรวจต้นฉบับ
จะได้ปรับปรุงแก้ไขคำผิด และการจัดหน้า อื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับการพิมพ์

ตอนนี้รูปเล่มเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วละเหลือเพียงแค่ตรวจต้นฉบับ
และรายนามผู้ร่วมบุญ ถ้าได้ครบเมื่อไรจะปิดเพื่อพิมพ์ทันที
แต่ไม่เกิด 15 มีนาคม นี้ พิมพ์แน่นอน 1000 เล่มขึ้นไป
ถ้าติดหนี้ค่อยว่ากันอีกที ว่าจะทำอย่างไร อิๆๆ

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com

ตรวจสอบรายนามที่จะพิมพ์ท้ายเล่มได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=8[quote] author=nirada_r link=topic=3254.msg26992#msg26992 date=1297844346
ดิฉันได้โอนเงินปัจจัยร่วมทำบุญไป 90 บาท แล้วนะคะ วันนี้ เวลาประมาณ 15.18น. ส่ง sms ไปแจ้งแล้วคะ

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยคะ
[/quote]

อนุโมทนาบุญคุณโยม นิรดา ที่ได้ร่วมบุญเผยแผ่ธรรม ด้วยการสร้างหนังสือเสียงเพื่อแจกเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง สาธุ

ตรวจสอบรายนามที่จะพิมพ์ท้ายเล่มได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=8ยอด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.00 น.

รวมเป็นจำนวนเงิน 21,169 บาท

ร่วม 705.63 เล่ม

ยังขาดอีก 294.36 เล่ม

ลิงค์ตรวจสอบรายนามผู้ร่วมบุญ

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=8

รายชื่อผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้ง

086-2602702 หรือ somrak43@hotmail.com

เพื่อประโยชน์ในการจัดพิมพ์รายนามท้ายเล่ม

http://www.phrasomrak.com
(ปิดแล้วจ้า)สร้างหนังสือเสียงนิทานชาดก 500 ชาติ ชุดที่ 1 (ขาดซีดีเปล่า 1000 แผ่นด่วนๆ)ตรวจสอบรายนามผู้ร่วมบุญ

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=8รายชื่อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้ง

พระสมรัก ญาณธีโร somrak43@hotmail.com

086-2602702
  3,447 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย