ขอเชิญร่วมงานทำบุญสถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ท่านที่จะไปนมัสการพระจักษุธาตุดูจากตรงนี้

 zjukero    24 พ.ค. 2554

ขอเชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญ
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 นใ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ท่านที่จะไปหาพระอาจารย์ประจักษ์
ภูริปัญโญ และต้องการรวมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์
ร่วมทั้งขอรับพระบรมสารีริกธาตุ ก็เชิญได้นะครับ

กำหนดการทำบุญสถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเถระเจริญพุทธมนต์
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภักตาหาร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัณฑ์
โดย พระครูอุดมชัยคณารักษ์ (หลวงปู่ศรี สิริธโร)
  3,291 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย