ขอเชิญร่วมบุญสร้างถนน ณ.วัดศรีพรเพ็ญมาตยาราม เมืองฉอด กองล่ะ 9 บาท

 socoman  

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
#บุญสร้างถนนเข้าวัด
ท่านละ 9 บาท 99 บาท 999 บาท 9999 บาท หรือตามเจตนาศรัทธา
#บุญดึงไฟฟ้าเข้าวัด
ท่านละ 64 บาท 160 บาท 264 บาท หรือตามเจตนาศรัทธา
#เพื่อน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย
#เพื่อชำระหนี้สงฆ์
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญรี้
และขอให้​ท่านและครอบครัวได้พบ​แต่​ความดี​
ปราศจาก​ความ​ความทุกข์​ตลอดกาลนานเทอญ
ขอเจริญพร
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔


• หมูมุณิกะ (มุณิกชาดก)

• เข้าที่-ระวัง-..????

• กำเนิดสุรา ( กุมภชาดก )

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• ใครถือได้ก็ดี แต่ไม่ควรยกตนข่มท่าน EP.3 #วนิอินพุทธ #ปฏิบัติธรรม #ถือศีล #ธรรมะ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย