"ตักบาตรแบบวิถีพุทธ" และ "ตักบาตรเดือนเกิด" (๑ พ.ค. ๒๕๖๔) (งด)

 watsritawee    3 เม.ย. 2564

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วม “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org


ที่มา : https://watsritawee.org


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัดศรีทวีขอ งด กิจกรรมตักบาตรในวันเสาร์แรกของเดือนจนกระทั่งการแพร่ระบาดลดลงและสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


  3,504 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย