ร่วมสร้างบันไดพญานาคกองละ499บาท

 nitinai    6 ก.ย. 2560

-ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้าบันไดสวรรค์ละ499บาทจำนวน999กองบุญ ร่วมสร้างอุโบสถ วัดป่าเมตตาวนาราม อ.พาน จ.เชียงราย
****เหลือ2เศียรสุดท้ายคราบ*****
***ทาสีพญานาคองค์ละ15,000บาท***
*********************************************
เนื่องด้วย วัดป่าเมตตาวนาราม (ดำริสร้างโดย หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ เพื่อใช้งานกิจสงฆ์ และงานพุทธศาสนาทั่วไป อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ พระภิกษุในระแวกบริเวณใกล้เคียง ที่บำเพ็ญภาวนาตามถ้ำ ป่า เขา และตามดอย ได้มามาลงพระอุโบสถสะดวก โดยที่ไม่ต้องลำบากในการเดินทางเข้าเมือง จึงได้ประกาศข่าว บอกบุญมายังท่านผู้มีจิศรัทธาทุกท่านได้ ร่วมเป็นเจ้าตามกำลัง หรือเป็นเจ้าภาพ ดังรายการต่อไปนี้
๑.อิฐมอญแดง
ก้อนละ1.75บาทจำนวน100,000ก้อนหรือตามกำลังศรัทธา
๒.ปูนเสือถุงละ110บาท400ถุง
๓.หินรถละ1,400บาททรายรถละ900บาท
๔.เหล็กเส้นละ225บาท600เส้นหรือตามกำลังศรัทธา
๕.บันไดขั้นละ999บาท
๖.เศียรพญานาคภูริทัตโพธิสัตว์เศียรละ20,000และองค์ภูริทัตนาคราชโพธิสัตว์กับองค์นาคีคู่บารมีองค์ละ20,000

******^^^^^^************
สามารถร่วมบุญได้กำลังศรัทธาร่วมบุญ_ธนาคารกรุงไทยเลขที่
504-0-85490-0 ชื่อพระนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
ธนาคารกสิกรไทเลขที่669-2-10893-9
ชื่อนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
**************
สอบถามที่091-451-9599(พอจ.ดร.นิตินัย...เจ้าอาวาส)หรือ098-310-8972 — กับ Chanadda Thanajirawat — กับ Chanadda Thanajirawat https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• ."รักษาใจให้เป็นศีล" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• ไม่มีอะไรเหนือกรรม (ฝน ธนสุนทร)

• มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ธรรม (คือความคิดทั้งหลาย) มีใจเป็นประธาน

• การ์ตูน เรื่อง "นรก สวรรค์ ของพ่อแม่อยู่ที่ลูก" - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมทบทุนถมดินถวายวัด ณ วัดท่าทองน้อย หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

• ดนตรีกล่อมนอนฟังสบาย - ดนตรีเพื่อการหลับลึก หลับผล็อย ฝันหวาน แก้โรคนอนไม่หลับ | #68

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย