เชิญชวน สวดมนต์พระปริตร ถวายองค์ราชันย์ 28 พ.ย.53

 pasin    18 พ.ย. 2553

เรียนเชิญ ปวงชนช่าวไทย ร่วมใจสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ร่วมจิตร่วมอธิษฐาน สวดพระปริตร เพื่อถวายพระพรแด่องค์ในหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ซึ่งงานจัดขึ้นที่ อุโบสถ วัดพระแก้ว เวลา 6.30 - 9.00 น. ขอเชิญแต่งกายสุภาพ (ชุดขาว สุภาพสตรี กรุณา กระโปรง) ในวันที่ 28 พ.ย. 53 นำโดย หลวงพ่อพระอาจารย์อารยะวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน และ คณะศิษย์ศรัทธา และประชาชน
มากันให้ได้น่ะครับ เพื่อร่วมแสดงพลัง เพื่อถวายแด่องค์ในหลวงของเรา
อยากให้รัฐบาล หรือองค์กรท้องถิ่น แจกหนังสือ หรือบทสวด..สาธุ


  3,404 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย