บวชชี วัดป่า โกนผม ปลงผม อยู่วัดกรรมฐาน ช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2565 มีพ่อแม่ครูอาจารย์อบรมสั่งสอน

 brightpong    15 มี.ค. 2565

🔰 โครงการบวชวัดป่า "ถือศีลบวชชี ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล"
✅ เปิดรับสมัครผู้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่บวชชี
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามแนวทางปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ในทุกวันพระ ทางวัดจะมีปฏิบัติธรรมเนสัชชิกตลอดคืน (ภาวนานั่งสมาธิ เดินจงกรม จนถึงเช้ามืดวันใหม่)

๒๕ มิถุนายน - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
(๑ พรรษา ๑ จีวรกาล รวมบวชระยะเวลาทั้งหมด ๑๓๗ วัน)

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์
ให้การอบรมสั่งสอนธรรมะ

จัดโครงการบวชวัดป่า โดย
กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพุทธธรรมกรรมฐาน
__________________________

📘 คุณสมบัติผู้สมัครบวชชี
เพศหญิง ไม่จำกัดอายุแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ดี มีความขยันอดทน ไม่เกียจคร้านการงาน ตั้งใจบวชเพื่อฝึกฝนตนเอง มีความตั้งใจอยู่วัดปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ภาวนาอบรมจิตใจของตน โกนผมบวชชี ถือศีล โดยสามารถบวชชีอยู่วัดได้ ตั้งแต่ ๒๕ มิถุนายน ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (๑ พรรษา ๑ จีวรกาล รวมบวชระยะเวลาทั้งหมด ๑๓๗ วัน) หลังจบระยะเวลาโครงการไม่บังคับลาสิกขาสามารถบวชอยู่ต่อได้ แต่ขั้นต่ำต้องอยู่วัดได้ ๑๓๗ วันตามวันเวลาดังกล่าว และทางโครงการขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากรรม ประวัติการรักษาโรคจิตเภท (Schizophrenia) หรือ โรคซึมเศร้า

✅ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
บวชฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนชุดแต่งกายของแม่ชีและของใช้ส่วนตัวต่างๆ ผู้สมัครบวชต้องเป็นผู้จัดเตรียมมาจากบ้านเอง (กรณีหากไม่สามารถซื้อชุดแต่งกายของแม่ชีได้เอง อันเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถแจ้งทางโครงการได้)

📙 เนื่องจากสถานที่พักของแม่ชีมีจำนวนจำกัด รับบวชชีจำนวนจำกัด ไม่เกิน ๑๐ ท่าน
ในระหว่างบวชชีตามระยะเวลาโครงการ จะอาศัยพักอยู่ที่กุฏิหลังใหญ่ พักรวมกัน ซึ่งกุฏิหลังใหญ่แบ่งเป็นห้องทั้งหมด ๓ ห้อง

📝 การสมัคร
กรอกสมัครบวชชีตามแบบฟอร์มออนไลน์ โดยก่อนกรอกสมัครให้ผู้สมัครบวชเตรียมหลักฐาน ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ไว้ก่อน
๑.ใบรับรองแพทย์ ที่มีการตรวจ ๔ รายการ
ก). ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ข). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
ค). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา เอชไอวี (HIV)
ง). ผลตรวจปัสสาวะหรือผลเจาะเลือด หาสารเสพติดในร่างกาย
จำเป็นต้องตรวจให้ครบทั้ง ๔ รายการ ถ้าตรวจไม่ครบการสมัครบวชจะไม่ผ่าน สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกทั่วไป หรือแล็บตรวจเลือดแล้วนำไปให้แพทย์รับรอง

๒. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายชัดเจน ไม่เบลอ (ใช้กล้องมือถือถ่ายได้)

๓. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเฉพาะด้านหน้าบัตร สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรได้ชัดเจน ไม่มีแสงสะท้อน

แล้วเข้าไปกรอกสมัครบวชชีออนไลน์ตามลิงค์นี้
คลิก https://forms.gle/2E7FAW1qUyQ6c1mo9

หลังจากส่งข้อมูลสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครบวชชีทุกท่าน ส่งรูปถ่ายหลักฐานทั้ง 3 ข้อดังกล่าว มาช่องทางไลน์ของโครงการบวชวัดป่า Line ID : @buat (หรือคลิกที่ลิงค์นี้ https://page.line.me/buat ) ตอนส่งหลักฐานรูปถ่าย ให้พิมพ์ระบุแจ้งว่า “เป็นผู้สมัครบวชชื ชื่อ……” แล้วรอทางโครงการตรวจสอบหลักฐานการสมัครบวช และจะแจ้งยืนยันการสมัครบวชชีอีกที เป็นอันว่าการสมัครบวชชีเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็เตรียมตัวเข้าวัดตามกำหนดการได้เลย

โดยเริ่มเข้าวัดวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางโครงการบวชวัดป่าจะมีจัดเตรียมรถตู้ไปส่งที่วัดไว้ให้ โดยขึ้นรถที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ จะอยู่ติดสถานี BTS อารีย์ รถออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น. หรือหรือถ้าท่านใดสะดวกไปวัดด้วยตนเองให้ไปถึงที่วัดก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. (วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๖๕ วันจบระยะเวลาโครงการ ก็มีการจัดเตรียมรถตู้ไปรับเช่นกัน โดยกลับมาส่งที่มูลนิธิบ้านอารีย์ สถานที่เดิมกับวันเดินทางเข้าวัด)

☎️ ติดต่อสอบถาม
คุณนุ่น 096-101-9501
คุณพงษ์ 093-639-5293
ไลน์โครงการบวชวัดป่า ID LINE : @buat (คลิก https://page.line.me/buat )

Credit : https://buatwatpa.com/buatnun65/ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,840 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย