ขอเชิญร่วมบุญสร้าง วิหารพระครูสวางคมุนี อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองฝาง (หอพระเสื้อวัด) เสริมมงคลให้ชีวิต ณ วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์

 socoman    20 ม.ค. 2564

บุญใหญ่ บุญสร้างวิหาร 🔸 อานิสงส์แรงกล้า 🔸 ✨
✨ เสริมมงคลรับปีใหม่ บุญใหญ่ #แชร์ไปได้บุญ ✨
🔷 ขอเชิญร่วมบุญสร้าง #วิหารพระครูสวางคมุนี อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองฝาง ( #หอพระเสื้อวัดคุ้งตะเภา ) เสริมมงคลให้ชีวิต
📍ณ วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
*********************************************************
🙏 ร่วมบุญสร้างวิหารตามกำลังศรัทธา ได้ที่ 🙏
💰 ธนาคาร : กรุงไทย
🏧 ชื่อบัญชี : บูรณะและพัฒนาวัดคุ้งตะเภา
💳 เลขที่บัญชี : 981-4-77350-6
➡️ หากโอนแล้วรบกวนแจ้งสลิปด้วยนะจ้า✨
*********************************************************
☺️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : วัดคุ้งตะเภา วัดของเราทุกคน
*********************************************************
🔅 เจ้าภาพผู้ร่วมบุญสร้างวิหารพระเสื้อวัดคุ้งตะเภา
👉🏻 ร่วมบุญ 1. ช่อฟ้าวิหารพระเสื้อวัด จำนวน 5 องค์ องค์ละ 1,900 ฿
👉🏻 ร่วมบุญ 2. ปูพื้นหินอ่อน (สีขาว) มีจำนวน 15 ตรม. ตารางเมตรละ 350 ฿
👉🏻 ร่วมบุญ 3. กระดิ่งระฆังวิหารพระเสื้อวัด มีจำนวน 20 ชุด ชุดละ 350 ฿
👉🏻 ร่วมบุญ 4. ศิลาแลงปูฐานวิหาร จำนวน 300 ก้อน ก้อนละ 30 ฿
👉🏻 หรือ ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
*********************************************************
#วิหารพระครูสวางคมุนี ( #หอพระเสื้อวัดคุ้งตะเภา ) สร้างแทนศาลหลังเดิมที่มีขนาดเล็กและเสาผุพัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อบุรพาจารย์ บรรพชนผู้สร้างและปกปักษ์รักษาวัดคุ้งตะเภา ที่มีอายุกว่า 250 ปี ในวิหารพระเสื้อวัดดังกล่าว จะประดิษฐานรูปเหมือนไม้แกะสลักพระครูสวางคมุนี (จัน) อดีตเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา เจ้าคณะใหญ่เมืองฝางรูปสุดท้าย แกะจากไม้ตะเคียนอายุหลายร้อยปี
เสื้อวัด คือ เทวดาผู้ดูแลรักษาปกป้องวัด ซึ่งเป็นเกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างวัด ในความเชื่อของคนพื้นเมืองเชื่อว่า สถานที่สำคัญจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแล ปกปักรักษาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของวัด ที่มีสิ่งสูงค่าอย่างเช่น พระบรมธาตุ พระพุทธรูป จึงต้องมีเทวดาซึ่งถือเป็นเทพชั้นสูงสถิตอยู่ภายในวัด
ในวัดจะมีการตั้งหอเสื้อวัดไว้เพื่อเป็นที่สักการบูชา เมื่อจะมีการประกอบพิธีกรรมหรืองานประเพณีภายในวัดหรือมีพระใหม่เข้ามาจำวัด จะต้องบอกกล่าวให้เสื้อวัดได้รับรู้ และในงานประเพณีที่จัดขึ้นในวัดจะต้องมีการนำเครื่องสักการะและข้าวปลาอาหารไปบูชาต่อเสื้อวัด เพื่อบอกกล่าวและขอให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ความเชื่อเหล่านี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ วิหารดังกล่าวไม่มีเจ้าภาพ หลวงพ่อและพระสงฆ์ทำเองทั้งหมด และจะทยอยสร้างไปเรื่อยๆ ตามกำลัง จนกว่าจะแล้วเสร็จ
*********************************************************
🔹 อานิสงส์ผู้สร้างวิหาร
1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก พร้อมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์พร้อมผ่องใสอยู่เสมอ
3. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิพร้อมเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
6. ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ
  3,627 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย