ธรรมให้รู้ : ตอนที่75 - เกิดมาเป็นมนุษย์ทัังที โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่75 - เกิดมาเป็นมนุษย์ทัังที โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 75

เกิดมาเป็นมนุษย์ทัังที

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

3,007

• พุทธคุณ ๙ ประการจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย