ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 phraedhammajak    3 พ.ย. 2559

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวรรคต และทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้มีผู้คนเข้าปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างที่พักที่ปฏิบัติธรรมเพิ่ม จึงได้เริ่มสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติเพิ่มขึ้น และถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอประกาศท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโดยทั่วกัน ตามรายการ ดังนี้
1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( 2 ชั้น ๆ 54 ตารามเมตร )
2.ต้นเสา 20 ต้น
3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน (อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท (มีเจ้าภาพ 3 คานอยู่ )
4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต และเทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร (2 ชั้น ๆ ละ 54 ตารางเมตร )
5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท
6.ปูน ถุงละ 100 บาท
7.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา

สร้างศาลาปฏิบัติธรรม/ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล รับเจ้าภาพคานรองรับน้ำหนัก และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ ตามกำลังศรัทธา คาน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 34 คาน ตอนี้มีเจ้าภาพตั้งเสาแล้ว งานต่อไปคือทำคานรับน้ำหนักพื้น ค่อยๆสะสมไปคงสำเร็จได้ถวายพ่อหลวงเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน สาธุ เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชาตินี้จะทำให้จิตใจเยือกเย็น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา มีเพื่อนดี บริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง เปรียบเหมือนได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน ถือเป็นการให้ธรรมทานและให้อโหสิกรรม ท่านจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบากในภพหน้า และมีสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแน่นอน จะได้เลื่อนชั้นจิตและมีภพภูมิ ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผล นิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

อานิสงส์การทำบุญถวายเสา และคาน

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายเสา และคานแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือในด้านความเป็นอยู่ก็จะสุขสบายถึงขนาดเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ มีเงินทองมากมายไม่ขาดมือ อาชีพการงานก็มั่นคง ไม่ว่าจะหยิบจับหรือคิดเริ่มการใดก็ไม่ค่อยพบกับอุปสรรค เพราะมีรากฐานที่มั่นคง สุขภาพร่างกาย ถึงจะเจ็บไข้ก็จะหายพลัน และจะเจ็บป่วยได้ยากกว่าผู้อื่น ด้านความคิดอ่าน ก็จะเป็นคนมีสติ ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็จะทำได้อย่างรอบคอบ มีความหนักแน่นและมั่นคงhttp

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759

หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่นบางครั้งก็มีคิดเหมือนกัน เรามาทำอะไรที่นี้"...กราบธรรมะคำสอนหลวงปู่ที่เคารพหลวงพ่อ เคยปรารภไว้ว่า.... การก่อสร้าง การเลี้ยงคน ต้องต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่าง ต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญ ทำให้บารมีเต็มเร็ว หลวงพ่อ พูดว่า “มาคิดว่าสมัยหนุ่ม ๆ บวชแล้ว มัวแต่สร้างวัดมากมาย คิดแล้วเสียเวลา มาคิดว่า รู้อย่างนี้ ไม่สร้างก็ดี เสียเวลา เอาเวลามานั่งชำระจิต ตัดกิเลสอย่างเดียว ให้จบ ๆ ไป จะดีกว่า” ปรากฏว่า.... องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา ตรัสกับองค์หลวงพ่อว่า “ไม่มีทาง.... ถ้าไม่ทำอย่างนี้ บารมีไม่เต็ม เมื่อบารมีไม่เต็ม การตัดกิเลสก็ไม่มีผล”ดังนั้น.. การทุ่มเทกับการก่อสร้างสมัยหนุ่ม ๆ แล้วก็หยุดสร้าง หันมาตัดกิเลสจริงจัง นั่นแหละ เพราะว่าบารมีเต็มแล้ว จิตใจก็พร้อมจะตัดกิเลส จึงเกิดผลรวดเร็วมาก งานคันถธุระ ถ้าไม่เจอปัญหา จะมานั่งปฏิบัติอย่างเดียว บารมีไม่เต็ม เจอปัญหามาก ๆ มันตัดของมันเอง แล้วจะเบา การสร้างวัด ต้องเอาใจคนหลายประเภท บารมีเต็มเร็ว การทำงานในวัด เป็นการตัดห่วง ตัดนิวรณ์ เป็นกรรมฐาน เป็นสมาธิขั้นฌาน การทำงานเป็นพุทธานุสสติ เป็นธัมมานุสสติ เป็นสังฆานุสสติ เป็นการทำงานเพื่อพระพุทธเจ้า และเพื่อการสงเคราะห์คนมาพัก ฆราวาส ถ้าเขาเข้ามาพักวัด เพื่อทาน เรา ก็ได้บุญ ๑ ขั้น เพื่อศีล เรา ก็ได้บุญ ๒ ขั้น เพื่อภาวนา เรา ก็ได้บุญ ๓ ขั้น ถ้าเขามาพักเยอะ เราได้เยอะ เขามาปฏิบัติ ๓ อย่าง เราก็ได้ ๓ ขั้น มาเยอะได้เยอะ มาเพื่อศีล สมาธิ ปัญญา ใครมาพักที่วัด บารมีเราก็เต็ม ๓ อย่าง คนบารมีเต็มจริง มันไม่กลัวอุปสรรค สู้ทุกอย่างไม่ท้อถอย คนไม่เบื่อร่างกาย ไม่ตัดกังวล ไปนิพพานไม่ได้ เบื่อร่างกาย ตัดร่างกาย ไปนิพพานได้ หลวงพ่อครูบาชัยยะวงศา วัดพระบาทห้วยต้ม


เพื่อรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม
งานต่อไปคือเทคาน และพื้นชั้นบน เชิญร่วมบุญถวายเป็นพระราชกุศล[url=http://upic.me/show/59702806][/url]

รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโดยทั่วกัน ตามรายการ ดังนี้ 1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท
หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( 2 ชั้น ๆ 54 ตารามเมตร )
2.ต้นเสา 12 ต้น (เจ้าภาพครบแล้ว) 3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน (อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท 4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต และเทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร (2 ชั้น ๆ ละ 54 ตารางเมตร )5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท 6.ปูน ถุงละ 100 บาท 7.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา
.................................................................................
1. โยม สุดาวรัตน์ สุพัชรเติมพงษ์ ขอร่วมบุญ สร้างศาลาที่พักรวม / ห้องปฏิบัติธรรมหญิง จำนวน 1,000 บาท
2. นางสาวชมพูนุช พาศน์กุลชัย นางสาวมนทิรา สกุลานนท์ และเด็กหญิง คณัมพร เหมวงษา ขอร่วมบุญสร้างศาลาที่พักรวม /ห้องปฏิบัติธรรมหญิงจำนวน 1000 บาท
3. โยมเบอร์ 08728082xx ร่วมบุญ 100 บาท
(โยมยุทธนา โทรมาสอบถาม ยินดีช่วยอุปกรณ์ก่อสร้าง 0615512829 )
4.พิทยากร อินนุช 2000 บาท
5.โยมเจียบ เรือนอัมพร 500 บาท
6.นพวรรณ ร่วมทำบุญ 1000 บาท
7.Auter ร่วมบุญ 300 บาท

…………………………………………………………………………………….
เจ้าภาพต้นเสา จำนวน 12 ต้น
1.นางแสงแก้ว ภูมิโชติสวรรค์ และครอบครัว 1 ต้น
2 นางประมาณ พ้นภัยพาล 1 ต้น
3.น.ส ยุพยง พ้นภัยพาล นางสาว บังอร พ้นภัยพาล นางสาวอังคณา พ้นภัยพาล นางสาวอัญภิญญ์ เอกชัยมหาภพ 1 ต้น
4.นางบุญส่ง จริยรังสีรัตนา 1 ต้น
5.นางสุดใจ ปลื้มจิตร และครอบครัว 1 ต้น
6 นายนพดล นางปนัดดา และครอบครัว 1 ต้น
7.นางโปรย แก้วตุ้ม, นายสุพลย์ แก้วตุ้ม, นายสุเทพ แก้วตุ้ม, น.ส. กชพรรณ แก้วตุ้ม 1 ต้น
8.คุณกรวรรณ แสงทอง พร้อมลูกหลาย 1 ต้น
9.คุณเจตน์สฤษฎิ์ คุณณัฐพิมล ทิพย์วงศ์ 1 ต้น
10. คุณมยุเรศ บุญจันทร์ คุณณัฐดนัย เตปัง 1 ต้น
11.คุณยายแฝง เรือนแก้ว คุณอำนวย ธิตินิลนิธิ และลูกหลาน 1ต้น
12.คุณสุภากร บุญคล้ำ และครอบครัว 1 ต้น
........................................................................................................
รายนามเจ้าภาพคานรับน้ำหนักพื้นศาลา เจ้าภาพ 1000 บาท จำนวน 34 คาน
1.ครอบครัวพ่อพัน ชะมอย 1000 บาท
2.คุณพรทิพย์ ยืนยง 1000 บาท
3.นางโปรย แก้วตุ้ม, นายสุพลย์ แก้วตุ้ม, นายสุเทพ แก้วตุ้ม, น.ส. กชพรรณ แก้วตุ้ม 1000 บาท
4.นางศุภากร บุญคล่ำ พร้อมครอบครัว เจ้าภาพ คาน 1 คาน จำนวน 1000 บาท
5. นายสิทธิชัย นางแววตา เสนะสุทธิ และครอบครัว 1 คาน 1000 บาท
6.ถวาย คาน คุณ ต้อย จากประเทศอิสราเอล อุทิศ ให้คุณ ย่าจีด คงสุข ถวายคาน 2000 บาท
7.คุณแขก จากประเทศ อิสราเอล ทำบุญให้ลูกชาย อิตัย มาคูสคี ขอให้ลูกชายเป็นคนดีในอนาคต ถวายคาน 1000บาท กับปูน 2ถุง
8.คุณปิยะนุช ศิลารัตน์ และคุณอธิภัทร เวียงคำ ทำบุญ 1 คาน 1000 บาท
9.โยมเอมอร ประไพศรี 1 คาน 1000 บาท

เจ้าภาพหิน และทราย ลำละ 2300 บาท
1.นางศุภากร บุญคล่ำ พร้อมครอบครัว เจ้าภาพทราย 1 ลำ 2300 บาท
2.นายสิทธิชัย นางแววตา เสนะสุทธิ และครอบครัว 1ลำ
3.นายบุญเริ่ม นางตามล บุญจันทร์ และครอบครัว ถวายทราย 2 ลำ
.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( 2 ชั้น ๆ 54 ตารามเมตร )
1.โยมตู่ ร่วมทำบุญ 1ตารรางเมตร 4,629 บาท
2.โยมใหม่กับครอบครัวจอง 1ตารรางเมตร 4,629 บาท


ยังขาดงบประมาณในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อให้คนมาปฎิบัติถวายพระเจ้าอยู่หัวอีกมาก


งานต่อไปคือเทคานบน วางแผ่นพื้นชั้นสอง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทคาน และแผ่นปูนปูพื้น สร้างศาลาปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล


กำลังเตรียมโครงสร้าง เพื่อเทคาน เชิญร่วมเจ้าภาพคานรับน้ำหนัก


เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเทคานรับน้ำหนักสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัว..ยังอีกเพียง 10 คาน ๆ ละ 1000 บาท จากทั้งหมด 34 คาน
อานิสงส์การทำบุญถวายเสา และคาน
ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายเสา และคานแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือในด้านความเป็นอยู่ก็จะสุขสบายถึงขนาดเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ มีเงินทองมากมายไม่ขาดมือ อาชีพการงานก็มั่นคง ไม่ว่าจะหยิบจับหรือคิดเริ่มการใดก็ไม่ค่อยพบกับอุปสรรค เพราะมีรากฐานที่มั่นคง สุขภาพร่างกาย ถึงจะเจ็บไข้ก็จะหายพลัน และจะเจ็บป่วยได้ยากกว่าผู้อื่น ด้านความคิดอ่าน ก็จะเป็นคนมีสติ ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็จะทำได้อย่างรอบคอบ มีความหนักแน่นและมั่นคงhttp://arnisongponboon.blogspot.com/2014/09/blog-post_89.html
เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

[url=http://upic.me/show/59754543][/url]


ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( 2 ชั้น ๆ 54 ตารามเมตร )
2.ต้นเสา 12 ต้น (ครบแล้ว)
3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน (อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท (ขาดอีก 5 เจ้าภาพ)
4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต และเทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร (2 ชั้น ๆ ละ 54 ตารางเมตร )
5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท
6.ปูน ถุงละ 100 บาท
7. บันไดขึ้นชั้น 2 จำนวน 13 ขั้น ๆ ละ 700 บาท หรือทั้งหมด 9100 บาท
8.เจ้าภาพประตูใหญ่ 1 ประตู 10,000 บาน (ประตูกระจก พร้อมกรอบ)
9.หน้าต่าง จำนวน 23 บาน ๆ ละ 2000 บาท ( กรอบ+กระจก+มุ่งลวด)
10. ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา

[url=http://upic.me/show/59755041][/url]


เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่าง จำนวน 23 บาน ๆ ละ 2000 บาท ( กรอบ+กระจก+มุ่งลวด)
ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต


[url=http://upic.me/show/59795593][/url]

ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามรายการ ดังนี้ 1. เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ ตารางเมตร ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร
2. ต้นเสา 12 ต้น (เจ้าภาพครบแล้ว)
3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน (อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท (เจ้าภาพครบ) 4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต /เทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตรม.
5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท
6.ปูน ถุงละ 100 บาท
7.บันไดขึ้นชั้น 2 จำนวน จำนวน 13 ขั้น ๆ ละ 700 บาท(ครบแล้ว)
8.เจ้าภาพประตูใหญ่ 1 ประตู 10,000 บาน (ประตูกระจก พร้อมกรอบ) (เจ้าภาพแล้ว)
9.หน้าต่าง บานละ 2000 บาท ( กรอบ+กระจก+มุ่งลวด) จำนวน 23 บาน (รอเจ้าภาพ )
10.เจ้าภาพห้องน้ำห้องส้วม 25,000 บาท
11.เจ้าภาพหลังคา 80,000 บาท
12.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่น ๆ
ตามกำลังศรัทธา


ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโดยทั่วกัน ตามรายการ ดังนี้
1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร
2.หน้าต่าง จำนวน 23 บาน ๆ ละ 2000 บาท ( กรอบ+กระจก+มุ่งลวด) มี 2 เจ้าภาพ ยังขาดอีก 21 บาน
ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต
3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน(ชั้นล่างกับฐานเป็นคานปูน 34 ครบ ยังขาดชั้นบนเป็นคานเหล็ก 17 คาน ยังรับเจ้าภาพอยู่ )
(อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท
4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต และเทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( ยังรับเจ้าภาพอยู่)
5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท (ยังรับเจ้าภาพอยู่)
6.ปูน ถุงละ 100 บาท (ยังรับเจ้าภาพอยู่)
7. บันไดขึ้นชั้น 2 จำนวน 13 ขั้น ๆ ละ 700 บาท หรือทั้งหมด 9100 บาท (ครบแล้ว)
8.เจ้าภาพประตูใหญ่ 1 ประตู 10,000 บาน (มีผู้รับเป็นเจ้าภาพแล้ว โยมกาญจนา)
9.ต้นเสา 20 ต้น (ด้านล่าง 12 ต้น ครบ ยังขาดเสาชั้นบน เสาเหล็ก อีก 8 ต้น)
10. เจ้าภาพห้องน้ำ 1 ห้อง 25,000 บาท
11.เจ้าภาพหลังคา 80,000 บาท
12.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา


เจริญพร งานสร้างศาลายังรับเจ้าภาพอยู่ ยังต้องดำเนินการก่อสร้างที่ยังขาดปัจจัยอีกหลายส่วน โดยจะค่อย ๆ ทำไปตามกำลัง และตามลำดับ ดังนี้

1.งานต่อไปคือติดบานเกร็ดกับมุ้งลวด และทำหลังคา เชิญเป็นเจ้าภาพกระจกและมุ้งลวด บานละ 900 บาท จำนวน 23 บาน (เจ้าภาพหน้าต่างทั้งหมดร่วมทั้งกรอบไม้ / ทำสี / ผนังข้าง/ กระจกบานเกร็ดพร้อมโครง/มุ้งลวด /งบประมาณ 2000 บาท (มีสองเจ้าภาพ) แต่ตอนนี้ขาดกระจกกับมุ้งลวดจึงตัดราคาลงเฉพาะกระจกกับมุ้ง
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟ หลอดไฟ
3. ทำห้องน้ำ เจ้าภาพ 25,000 บาท
4.ทาสี 20,000
5.ทำหลังคา งบประมาณ 80,000 บาท
6.ปูกระเบื้อง
เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา เจริญพร

[url=http://upic.me/show/59833113][/url]

งานต่อไปคือติดบานเกร็ดกับมุ้งลวด และทำหลังคา เชิญเป็นเจ้าภาพกระจกและมุ้งลวด บานละ 900 บาท จำนวน 23 บาน
เจ้าภาพหน้าต่างทั้งหมดร่วมทั้งกรอบไม้ / ทำสี / ผนังข้าง/ กระจกบานเกร็ดพร้อมโครง/มุ้งลวด /งบประมาณ 2000 บาท (มีสองเจ้าภาพ) แต่ตอนนี้ขาดกระจกกับมุ้งลวดจึงตัดราคาลงเฉพาะกระจกกับมุ้ง

ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวรรคต และทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้มีผู้คนเข้าปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างที่พักที่ปฏิบัติธรรมเพิ่ม จึงได้เริ่มสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติเพิ่มขึ้น และถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอประกาศท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชาตินี้จะทำให้จิตใจเยือกเย็น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา มีเพื่อนดี บริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง เปรียบเหมือนได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน ถือเป็นการให้ธรรมทานและให้อโหสิกรรม ท่านจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบากในภพหน้า และมีสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแน่นอน จะได้เลื่อนชั้นจิตและมีภพภูมิ ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผล นิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759

หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

อีเมล phraedhammajak@hotmail.co.th
เฟชบุค https://web.facebook.com/phraedhammajak


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลา
ที่ยังเหลืออยู่ อัฟเดท 26/11/2559
1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร
2.หน้าต่าง เจ้าภาพกระจกบานเกร็ด และมุ้งลวด 21 บาน บานละ 900 บาท
3 คานบน/คานหลังคา 17 คาน ๆ ละ 1,000 บาท
4.ต้นเสารับคานหลังคาชั้นบน 8 ต้น ๆ ละ 2,000 บาท
5. เจ้าภาพห้องน้ำ 1 ห้อง 25,000 บาท
6.เจ้าภาพหลังคา พร้อมโครงสร้าง 80,000 บาท
7.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท
8.ปูน ถุงละ 100 บาท
9.เจ้าภาพปูกระเบื้อง 30,000บาท
10.เจ้าภาพติดตั้งระบบไฟฟ้า 25,000บาท
11.เจ้าภาพทาสีศาลา 20,000 บาท
12.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา

[url=http://upic.me/show/59844916][/url]


ช่างหยุดพักงานก่อสร้างไปหลายวัน ยังขาดงบประมาณอีกมากในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อความต่อเนื่อง ขอเชิญร่วมบุญสร้างถวายเป็นพระราชกุศล

[url=http://upic.me/show/59887394][/url]


[url=http://upic.me/show/59956751][/url]

คนมาอยู่เพื่อให้ทานร้อย เราก็ได้ร้อย คนมาอยู่เพื่อรักษาร้อย เราก็ได้ร้อย คนมาภาวนาร้อยเราก็ได้ร้อย มีแต่งอกเงยบุญ ศาลา ร.๙ สร้างถวายเป็นพระราชกุศล ฯ แม้ว่าจะไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็น แต่ก็สามารถใช้เป็นที่บำเพ็นเพียรได้ระดับหนึ่ง สาธุ อนุโมทนามิ
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวรรคต และทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้มีผู้คนเข้าปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างที่พักที่ปฏิบัติธรรมเพิ่ม จึงได้เริ่มสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติเพิ่มขึ้น และถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอประกาศท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโดยทั่วกัน รายการที่ยังรับเจ้าภาพอยู่ (อัฟเดทวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559) ตามรายการ ดังนี้

เชิญร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทราภูมิพลอดุลยเดช ที่ยังค้างอยู่ ดังรายการบุญดังนี้
1.เป็นเจ้าภาพ ปูพื้นกระเบื้องชั้นล่าง 30000 บาท
2.เป็นเจ้าภาพปูพื้นกระเบื้องชั้นบน 30000 บาท
3.เป็นเจ้าภาพหลังคา พร้อมโครงสร้างทั้งหมด 80000 บาท
4.เป็นเจ้าภาพ ทาสี 20000 บาท
5.เป็นเจ้าภาพติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 25000 บาท
6.เป็นเจ้าภาพ แท่นพระประธาน 19000 บาท
เชิญร่วมบุญสมทบตามกำลังศรัทธา

สร้างศาลาปฏิบัติธรรม/ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล รับเจ้าภาพคานรองรับน้ำหนัก และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ ตามกำลังศรัทธา คาน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 34 คาน ตอนี้มีเจ้าภาพตั้งเสาแล้ว งานต่อไปคือทำคานรับน้ำหนักพื้น ค่อยๆสะสมไปคงสำเร็จได้ถวายพ่อหลวงเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน สาธุ เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชาตินี้จะทำให้จิตใจเยือกเย็น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา มีเพื่อนดี บริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง เปรียบเหมือนได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน ถือเป็นการให้ธรรมทานและให้อโหสิกรรม ท่านจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบากในภพหน้า และมีสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแน่นอน จะได้เลื่อนชั้นจิตและมีภพภูมิ ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผล นิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759

หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนที่ค้างอยู่ ให้แล้วเสร็จ
ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวรรคต และทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้มีผู้คนเข้าปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างที่พักที่ปฏิบัติธรรมเพิ่ม จึงได้เริ่มสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติเพิ่มขึ้น และถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอประกาศท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน
งานสร้างศาลาได้ดำเนินการไปได้ประมาณครึ่งทางแล้ว แต่ก็ยังขาดงบประมาณที่จะทำให้แล้วเสร็จอีกมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ รายการที่ยังรับเจ้าภาพอยู่ (อัฟเดทวันที่ 20 ธันวาคม 2559) ตามรายการ ดังนี้
เชิญร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทราภูมิพลอดุลยเดช ที่ยังค้างอยู่ ดังรายการบุญดังนี้
1.เป็นเจ้าภาพ ปูพื้นกระเบื้องชั้นล่างด้านหน้า 9,000 บาท
2.เป็นเจ้าภาพปูพื้นกระเบื้องชั้นบน 30,000 บาท
3.เป็นเจ้าภาพหลังคา พร้อมโครงสร้างทั้งหมด 80,000 บาท
-คานบน/คานหลังคา 17 คาน ๆ ละ 1,000 บาท (มีเจ้าภาพ 4 คาน)
-ต้นเสารับคานหลังคาชั้นบน 8 ต้น ๆ ละ 2,000 บาท (มีเจ้าภาพ 3 ต้น)
4.เป็นเจ้าภาพ ทาสี 20,000 บาท
5.เป็นเจ้าภาพติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 25,000 บาท
6.เป็นเจ้าภาพ แท่นพระประธาน 19,000 บาท
เชิญร่วมบุญสมทบตามกำลังศรัทธา
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม/ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล รับเจ้าถวายพ่อหลวงเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน สาธุ เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร
อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชาตินี้จะทำให้จิตใจเยือกเย็น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา มีเพื่อนดี บริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง เปรียบเหมือนได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน ถือเป็นการให้ธรรมทานและให้อโหสิกรรม ท่านจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบากในภพหน้า และมีสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแน่นอน จะได้เลื่อนชั้นจิตและมีภพภูมิ ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผล นิพพานโดยเร็วพลันเทอญ
เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
[url=http://upic.me/show/60171869][/url]


ตั้งเสาศาลาชั้นบน รับเจ้าภาพเสา และคาน

-ต้นเสารับคานหลังคาชั้นบน 10 ต้น ๆ ละ 2,000 บาท
ยังรับเจ้าภาพอีก 3 ต้น
.โยมภัทร ชัชวาลโกศล 1 ต้น
.โยมมุกดา ปรีชานุวัฒนสิริ และคณะ เสา 3 ต้น
. โยมพัชรี โอเรนนิวส์ 1 ต้น
.โยมสมถวิล กลั่นเกิด 1 ต้น
.โยมศุภากร บุญคล่ำ 1 ต้น

-คานบน/คานหลังคา 17 คาน ๆ ละ 1,000 บาท (มีเจ้าภาพ 9 คาน ยังรับอีก 8 คาน)
.โยมภัทร ชัชวาลโกศล 1 คาน
.โยมมุกดา ปรีชานุวัฒนสิริ และคณะ 4 คาน
.โยมชุติมา กิตตติโชติกาล และครอบครัว 1 คาน
.นายคอลี โบสลี่ นางวิราวรรณ โบสลี่ ดช.วิลเลี่ยม โบสลี่ 3 คาน

หรือเป็นเจ้าภาพหลังคา พร้อมโครงสร้างทั้งหมด 80,000 บาท

(หมายเหตุ ถ้ารายชื่อท่านใดตกสามารถแจ้งเข้ามาได้)

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายเสา และคานแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือในด้านความเป็นอยู่ก็จะสุขสบายถึงขนาดเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ มีเงินทองมากมายไม่ขาดมือ อาชีพการงานก็มั่นคง ไม่ว่าจะหยิบจับหรือคิดเริ่มการใดก็ไม่ค่อยพบกับอุปสรรค เพราะมีรากฐานที่มั่นคง สุขภาพร่างกาย ถึงจะเจ็บไข้ก็จะหายพลัน และจะเจ็บป่วยได้ยากกว่าผู้อื่น ด้านความคิดอ่าน ก็จะเป็นคนมีสติ ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็จะทำได้อย่างรอบคอบ

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759 phraedhammajak@hotmail.co.th
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น


[url=http://upic.me/show/60240473][/url]

ปูกระเบื้อง...งานต่อไปคือทาสี...และใส่เพดานกันร้อน (รองบประมาณสนับสนุนก่อน จะได้ทำไม่ได้ทำตามชะตานาบุญ) เชิญร่วมบุญสมทบได้ตามกำลังศรัทธา สาธุ

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนที่ค้างอยู่ ให้แล้วเสร็จ

ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวรรคต และทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้มีผู้คนเข้าปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างที่พักที่ปฏิบัติธรรมเพิ่ม จึงได้เริ่มสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติเพิ่มขึ้น และถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอประกาศท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

งานสร้างศาลาได้ดำเนินการไปได้ประมาณครึ่งทางแล้ว แต่ก็ยังขาดงบประมาณที่จะทำให้แล้วเสร็จอีกมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ รายการที่ยังรับเจ้าภาพอยู่ (อัฟเดทวันที่ 20 ธันวาคม 2559) ตามรายการ ดังนี้

เชิญร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทราภูมิพลอดุลยเดช ที่ยังค้างอยู่ ดังรายการบุญดังนี้

ช่วงที่ 3 ในส่วนที่ค้างไว้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

รายการที่ 1. บุญทาสีศาลา งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท
รายการที่ 2. เจ้าภาพเพดาน เพื่อป้องกันความร้อนทำด้วยไม้สัก งบประมาณ 40,000 บาท

สร้างศาลาปฏิบัติธรรม/ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล รับเจ้าถวายพ่อหลวงเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน สาธุ เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชาตินี้จะทำให้จิตใจเยือกเย็น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา มีเพื่อนดี บริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง เปรียบเหมือนได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน ถือเป็นการให้ธรรมทานและให้อโหสิกรรม ท่านจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบากในภพหน้า และมีสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแน่นอน จะได้เลื่อนชั้นจิตและมีภพภูมิ ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผล นิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759 phraedhammajak@hotmail.co.th

หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น


[url=http://upic.me/show/60240473][/url]

ปูกระเบื้อง...งานต่อไปคือทาสี...และใส่เพดานกันร้อน (รองบประมาณสนับสนุนก่อน จะได้ทำไม่ได้ทำตามชะตานาบุญ) เชิญร่วมบุญสมทบได้ตามกำลังศรัทธา สาธุ

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนที่ค้างอยู่ ให้แล้วเสร็จ

ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวรรคต และทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้มีผู้คนเข้าปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างที่พักที่ปฏิบัติธรรมเพิ่ม จึงได้เริ่มสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติเพิ่มขึ้น และถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอประกาศท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

งานสร้างศาลาได้ดำเนินการไปได้ประมาณครึ่งทางแล้ว แต่ก็ยังขาดงบประมาณที่จะทำให้แล้วเสร็จอีกมาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ รายการที่ยังรับเจ้าภาพอยู่ (อัฟเดทวันที่ 20 ธันวาคม 2559) ตามรายการ ดังนี้

เชิญร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทราภูมิพลอดุลยเดช ที่ยังค้างอยู่ ดังรายการบุญดังนี้

ช่วงที่ 3 ในส่วนที่ค้างไว้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

รายการที่ 1. บุญทาสีศาลา งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท
รายการที่ 2. เจ้าภาพเพดาน เพื่อป้องกันความร้อนทำด้วยไม้สัก งบประมาณ 40,000 บาท

สร้างศาลาปฏิบัติธรรม/ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล รับเจ้าถวายพ่อหลวงเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน สาธุ เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชาตินี้จะทำให้จิตใจเยือกเย็น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา มีเพื่อนดี บริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง เปรียบเหมือนได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน ถือเป็นการให้ธรรมทานและให้อโหสิกรรม ท่านจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบากในภพหน้า และมีสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแน่นอน จะได้เลื่อนชั้นจิตและมีภพภูมิ ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผล นิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759 phraedhammajak@hotmail.co.th

หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น


งานสร้างศาลาเสร็จไปประมาณ 90 % เหลืองานบุญสุดท้ายคือติดเพดานกันความร้อน ท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสร่วมบุญขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาให้แล้วเสร็จ งบประมาณติดเพดาน 40,000 บาท

[url=http://upic.me/show/60321094][/url]
ภาพกิจกรรมทำบุญถวายพระประธานวันมาฆะบูชา


  3,456 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย