ขอเชิญชวนร่วมพิมพ์หนังสือทำวัตรสวดมนต์ วัดป่าขันติธรรม

 s    21 ก.ย. 2554

ขอเชิญชวนร่วมพิมพ์หนังสือทำวัตรสวดมนต์ วัดป่าขันติธรรม
โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี เพื่อหนังสือทำวัตรสวดมนต์ วัดป่าขันติธรรม
เลขที่ 401-720379-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามที่ คุณโกวิทย์ โกมณเฑียร โทร 081-8193504
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,655 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย