สร้างพระประธานในโบสถ์ ต่างจังหวัด

 wathaibee    8 พ.ค. 2555

ติดต่อ พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร(ศรีเมือง) วัดสุวรรณาราม
โทร089-4819770 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• พระพุทธเจ้าสอนอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี คบคนเลวย่อมเลวลง

• การพัฒนาทักษะการดูเกิด-ดับ || การอบรมจิตเพื่อความรู้แจ้ง - พระอาจารย์ต้น_16092020

• มหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล

• Day 9 สิ่งที่เราควบคุมได้และไม่ได้ | ปรัชญา 5 นาที

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย