บอกบุญกระเบื้องลอนมุงหลังคาศาลาการเปรียญ แผ่นละ 100 บาทหรือตามกำลังศรัทธา/ถวายวัดทากู่แก้ว ตำบลทาปลาดุก. อำเภอแม่ทา. จังหวัดลำพูน

 Weerasakza1    4 ม.ค. 2564

บอกบุญกระเบื้องลอนมุงหลังคาศาลาการเปรียญ ในการบูรณะปฎิสังขรศาลาการเปรียญญ แผ่นละ 100 บาทหรือตามกำลังศรัทธา/ถวายวัดทากู่แก้ว ตำบลทาปลาดุก. อำเภอแม่ทา. จังหวัดลำพูน เพื่อจะเริ่มดำเนินการต่อไป
ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดทากู่แก้ว/ชื่อบัญชี พระวีระศักดิ์. หลวงไผ่/เลขที่บัญชี. 531-0219-633/หรือพร้อมเพย์ 093-318-6417หรือเบอร์โทรสอบถาม 093-318-6417 อนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่าน


• ผู้ที่ยอมรับในความเป็นธรรมดาของความพลัดพรากคงไม่ต้องเศร้าโศกนาน ความรู้สึกซาบซึ้งในคุณงามความดีและบุญคุณของท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ย่อมเกิดขึ้นทดแทนความเศร้าโศก และความคิดถึงกลายเป็นระลึกถึงด้วยจิตที่ไม่เศร้าหมอง

• ...ความอยาก...

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• เราคิดว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้น แต่ที่จริงแล้ว สิ่งที่เราคิดเป็นเพียงภาพถ่าย

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย