ร่วมบุญทอดกฐิน สร้างอุโบสถมหาอุตม์

 alex4964     18 ก.ย. 2563

ช่วยแชร์บอกบุญ
เป็นกุศลทาน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดมหากฐินสามัคคี
จำนวน ๒,๕๖๓ กองๆละ ๑,๐๐๐ บาท
สร้างอุโบสถเจดีย์มหาอุตม์
ทรงจตุรมุข ในดอกบัวกลางสระน้ำ
วัดวิหารห้องเดียว ต.ดอนกำ
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ร่วมตั้งกองกฐิน
มหาบุญ มหาบารมี
1.มหาบุญกฐินสามัคคี
1 ปี 1 วัดมีจัดได้แค่ครั้งเดียว
2.มหาบารมีปัจจัยนำสร้างอุโบสถมหาอุตม์
เป็นถาวรวัตถุฝากไว้ในพระพุทธศาสนา
ถวายพระพุทธเจ้าทั้ง 29 พระองค์
และสืบอายุพระพุทธศาสนาร่วมกัน
ท่านที่จะร่วมเป็นสะพานบุญ
แจกซองมหากฐิน แจ้งผมล่วงหน้านะครับ
ด้วยทางวัดวิหารห้องเดียว
ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถเจดีย์มหาอุตม์
ทรงจตุรมุข ในดอกบัวกลางสระน้ำ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
สืบทอดอายุพระศาสนา
ให้เป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์
และเป็นประโยชน์แก่สาธุชนทั่วไป
ซึ่งอุโฐสถหลังนี้ ยังไม่แล้วเสร็จ
ยังต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก
แต่ยังขาดปัจจัยทุนทรัพย์
ที่จะนำมาดำเนินการ
จึงใคร่ขอบอกบุญมายังท่าน
พุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญทั้งหลาย
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดมหากฐินสามัคคีในครั้งนี้ร่วมกัน
เพื่อนำปัจจัยดำเนินการ
ก่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จต่อไป
วัน อาทิตย์ ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
( แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด )
เวลา ๐๘.๐๙ น. บวงสรวงมหากฐิน
เวลา ๑๐.๐๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ถวายองค์กฐิน (เป็นอันเสร็จพิธี)
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
จงดลบันดาลประทานพร
ให้ท่านและครอบครัว
จงประสพแต่ความสุขความเจริญ
ปราศจากสรรพทุกข์ สรรพโศก
สรรพโรค สรรพภัย
แลขอจงเจริญไปด้วย
จตุรพิธพรชัย
อันมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล
สมบูรณ์พูนผล
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
สามารถร่วมบุญ
เป็นเจ้าภาพมหากฐินสามัคคี
ตั้งเป็นกองกฐิน หรือร่วมเป็นสะพานบุญ
จองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างอุโบสถ
โดยแสดงความจำนง
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
แจ้งความจำนง มาที่ผมนะครับ
พราหมณ์ ทศพล เรืองบุณย์
โทร 081-825-4964
ร่วมบุญโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 439-026071-2
ชื่อบัญชี พระมหาชำนาญ สาสนสนธิ์ และ/หรือ
ว่าที่รัอยตรีทศพล เรืองบุณย์
“กองบุญสร้างอุโบสถวัดวิหารห้องเดียว”
สอบถาม พระมหาชำนาญ ปภากโร เจ้าอาวาส
โทร 082-364-5397 , 081-913-2005
ขออนุโมทนาครับ
#ทีมโหรพราหมณ์ #บารมีพระศรีฆเนศ
อ.ทศพล เรืองบุณย์ (鄭文發)
(ดูดวง ฮวงจุ้ย พิธีกรรมโบราณ)
โทร 081-825-4964
โทร 082-195-3966
IG : alex4964
ID LINE : alex4964
https://www.facebook.com/thotsapol


3,738


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย