ขอเชิญร่วมทำบุญ...ร่วมสร้างพระบรรจุกรุครั้งที่ ๑ จำนวน ๘,๔๐๐ องค์ บรรจุกรุ ณ วัดสำราญ จ.ลพบุรี

 neng1515    9 ต.ค. 2555

โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุรวม ๘๔,๐๐๐ องค์
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างพระบรรจุกรุ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๘,๔๐๐ องค์
บรรจุกรุ ณ วัดสำราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
ในวันพฤหัสบดีี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๙ น.
.............................................................


...............................................................................................


................................................................................................


...................................................................................


............................................................................................


........................................................................


..........................................................................................


..................................................................................................


.............................................................................................................


  3,403 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย