ขอเชิญร่วมทำบุญ...ร่วมสร้างพระบรรจุกรุครั้งที่ ๑ จำนวน ๘,๔๐๐ องค์ บรรจุกรุ ณ วัดสำราญ จ.ลพบุรี

 neng1515  

โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุรวม ๘๔,๐๐๐ องค์
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างพระบรรจุกรุ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๘,๔๐๐ องค์
บรรจุกรุ ณ วัดสำราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
ในวันพฤหัสบดีี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๙ น.
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,614


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย