ขอเชิญร่วมบุญถวายที่ดินสำนักสงฆ์ป่าตึง บ.ป่าตึง ม.12 ต.ดอยงาม อ.พาน เชียงราย

 socoman    2 พ.ย. 2563

ขอเรียนเชิญ ร่วมสร้างบุญใหญ่
ถวายที่ดิน สร้างสถานปฏิบัติธรรม
  3,519 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย