ใส่บาตรพระสงฆ์ ทอดผ้าป่า สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,เครื่องมือแพทย์ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554

 aMANwalking    1 ม.ค. 2554

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และเครื่องมือแพทย์: ติดตั้งระบบท่ออ็อกซิเจน และ เครื่องดูดเสมหะให้ ร.พ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญฯ 57 แยก 3 -7 (ซ.วัดรวกบางบำหรุ)ถ.จรัญฯ บางพลัด กทม
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 7.30 น

รายนามพระอริยสงฆ์ที่มาในงานมีดังนี้.................

หลวงปู่คูณ สุเมโธจ.อุดรธานี (ศิษย์หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าแก้วชุมพล)
พระครูประโชติปัญญาวุธ (ชำนาญ) จ.เลย (ศิษย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ)

หลวงพ่อปฐม ธมฺมชีโร จ.สกลนคร (ศิษย์หลวงปู่วัน อุตฺตโม)
พระอาจารย์โอภาส ธมฺมทีโป จ.ขอนแก่น(ศิษย์หลวงปู่คำดี ปภาโส)

พระอาจารย์สาย ธมฺมปาโล จ.ร้อยเอ็ด(ศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
พระอาจารย์การุณ ยโสธโร จ.กาญจนบุรี (ศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

พระครูบวรธรรมสมาจารย์ (พลชัย) จ.ยโสธร(ศิษย์หลวงปู่หล้า, ภูจ้อก้อ)
พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ จ.ศรีสะเกษ(ศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)

พระอาจารย์วิลัย เขมิโย จ.อุบลราชธานี(ศิษย์หลวงพ่อสีทน กมโล)
พระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สญฺญโม จ.หนองบัวลำภู (ศิษย์หลวงปู่แนน จ.ขอนแก่น)
พร้อมคณะพระอุปัฏฐากหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตามาร่วมในงาน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 19.00 น แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณและปฏิบัติภาวนา

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 7.30 น พระสงฆ์ออกบิณฑบาต เสร็จแล้วเจริญพระพุทธมนต์
ถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทาน
เวลา 9.30 น แสดงพระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่คูณ สุเมโธ และองค์อื่นๆ
เวลา 10.30 น ทอดผ้าป่าสามัคคี ปัจจัยสร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (7 ล้านบาท)
ติดตั้งระบบท่ออ็อกซิเจน และ เครื่องดูดเสมหะให้ ร.พ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร (1.5 ล้านบาท)

ร่วมทำบุญได้โดย
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-07801-8 ชื่อบัญชี กองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน

หมายเหตุ:
ติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ยุวดี ชาติไทย (ร.พ.ศิริราช) โทร 089-816-4343, แฟกซ์02-424-8120
Email [url][url]:yuwadee_Chadthai@yahoo.co.th[/url[/url]]

โปรดนำรถไปจอดในบริเวณ วัดรวกบางบำหรุ และร.ร.วัดรวก อยู่ห่างบ้านงาน 50 เมตร
( เจ้าภาพได้เตรียม ชุดสังฆทาน และผ้าไตรไว้แล้ว ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ปัจจัยที่ทุกท่าน ร่วมทำบุญทั้งหมด ถวายพระสงฆ์ทุกรูปที่มาในงาน )

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร.พ.สว่างแดนดินและติดตั้งระบบท่ออ็อกซิเจน และ เครื่องดูดเสมหะให้ร.พ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญ 57 บางพลัด กทม

พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าสันตินิมิต จ.ศรีสะเกษ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล )ได้เป็นต้นศรัทธานำประชาชน สร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เนื่องจากทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้อาคารหลังนี้ แต่ยังของบประมาณจากรัฐบาลไม่ได้ ดังนั้นเท่ากับว่าทุกท่านได้ร่วมทำบุญถวายเป็นของสงฆ์ แล้วพระสงฆ์บริจาคให้กับโรงพยาบาลต่อไป ทำให้ได้บุญสองต่อ

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสว่างแดนดิน มีจำนวนมากขึ้น (ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร) เช่นผู้ป่วยโรคเบาหวาน มารับการตรวจรักษาประมาณวันละ 200-300 คน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคไต (มีบริการฟอกไตแล้ว) โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคทางจิตเวช โรคติดเชื้อต่างๆ เช่นผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น

เดิมใช้พื้นที่บนตึกผู้ป่วยนอกตรวจรักษาร่วมกับผู้ป่วยทั่วๆไป ซึ่งไม่เพียงที่จะรองรับผู้ป่วยเหล่านี้ เพราะนอกจากการตรวจรักษาแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เช่น การตรวจเลือด ทำแผล ฉีดยา สอนสุขศึกษาเป็นรายกลุ่มเป็นต้น ต่อมาได้ย้ายลงมาใช้บริการที่ตึกตรวจโรคเก่า ซึ่งสามารถรับผู้ป่วยได้ประมาณ 50-60 คน ที่เหลือจึงไปนั่งรอเรียกตรวจอยู่บริเวณโคนไม้นอกอาคาร

พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ ท่านจึงเมตตารับเป็นผู้นำศรัทธาประชาชน โดยการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารหลังใหม่นี้ ลักษณะเป็นอาคาร 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องต่างๆได้แก่ ห้องตรวจโรค 8 ห้อง ห้องให้คำปรึกษา 2 ห้อง ห้องทำแผลและฉีดยา 1ห้อง ห้องผ่าตัด 1ห้อง ห้องจ่ายยา 1ห้อง ห้องทำบัตร 1 ห้อง ห้องให้สุขศึกษา 1ห้อง ห้องน้ำ10 ห้อง เป็นต้น

งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างประมาน 7,000,000 บาท ( เจ็ดล้านบาท ) โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553แต่ยังไม่มีงบประมาณเพื่อดำเนินการสร้าง

พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ทองปาน ท่านมีจิตเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย ท่านได้สงเคราะห์โลกโดยการจัดหาสิ่งของบริจาคให้ส่วนรวมหลายด้าน เช่นจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆหลายแห่ง สร้างตึกอุบัติเหตุให้ ร.พ.สว่างแดนดินเมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ นำทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชไปผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจก ที่ร.พ.สว่างแดนดินเพื่อน้อมถวายเป็น พระราชกุศล พร้อมมอบเครื่องผ่าตัดต้อกระจกให้ร.พ.สว่างแดนดิน รวมมูลค่าขณะนี้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท

และได้ ติดตั้งระบบท่ออ็อกซิเจน และ เครื่องดูดเสมหะทั้งโรงพยาบาลให้ ร.พ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ราคา 1.5 ล้านบาท แต่ยังค้างชำระค่าจ้างกับทางบริษัทอยู่ แต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ ทางโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้แล้ว ฯลฯ

อานิสงส์ในการทำบุญครั้งนี้มีมากมาย เพราะได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ขอผลบุญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์ภัย มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสะดวกในการบำเพ็ญบารมี ขอให้ท่านบารมีเต็มอิ่มในชาตินี้ และสำเร็จมรรคผลนิพพานในเร็ววันเทอญ

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสร้างอาคารดังกล่าว และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรม ปฎิบัติภาวนา กับพระกรรมฐานซึ่งมาจากหลายจังหวัด
ไม่น้อยกว่า 15 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 บางพลัด กทม 10700 และ ร่วมทำบุญได้โดย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น

ติดต่อสอบถามได้ที่:
ผศ.ยุวดี ชาติไทย โทร 089-816-4343,
คุณเกรียงไกร โสมนิล โทร 089-897-8008

:แฟกซ์ ชื่อ ที่อยู่ ของท่านพร้อมใบโอนเงินเพื่อขอรับอนุโมทนาบัตรได้ที่ 02-528-5840

แผนที่บ้านอาจารย์ยุวดี ที่ที่จัดงานครับ
(ไม่ต้อง งง กับ วันงานในแผนที่น่ะครับ ผมใช้เอกสารเก่าเจตนาเพื่อแสดงตำแหน่งและวิธีไปของบ้านอาจารย์ยุวดี
วันงานจะเป็น วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 )


__________________  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
เชิญชมภาพงาน และ อนุโมทนาบุญกุศลร่วมกันน่ะครับ
สำหรับงานที่ครูบาอาจารย์ (ท่านพระอาจารย์ทองปาน) ได้เป็นผู้นำหมู่คณะทำมาแล้วครับ

งานไถ่ชีวิตโคกระบือ บริจาคเครื่องมือแพทย์และผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก วันที่ 16-17-18 ธันวาคม 2553

สรุปดังต่อไปนี้

ได้ไถ่ชีวิต จาก โรงฆ่าสัตว์ และ บริจาคให้เกษตรกรผู้ยากไร้ ดังต่อไปนี้

โค 119 ตัว
กระบือ 47 ตัว
รวม 166 ตัว

หมูป่า 2 ตัว
รวมทั้งหมด 168 ตัว

ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกและต้อเนื้อ 159 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
โดยทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

บริจาคเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนให้อนามัยบ้านบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน 1 ชุด มูลค่าประมาณ 90,000 บาท

บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ดังนี้
บริจาคเครื่องเฝ้าระวังการเต้นของหัวใจ ทั้งหมด 3 ชุด มูลค่าประมาณ 300,000 บาท

บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลวานรนิวาส และ โรงพยาบาลคำชะอี (ที่ละหนึ่งชุด) ดังนี้
บริจาคเครื่องกระตุกกระตุ้นหัวใจ 2 ชุด มูลค่าประมาณ 490,000 บาท

ดูรูปภาพและรายงานเหตุการณ์การบริจาคและผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกทั้งหมด

http://board.palungjit.com/f108/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81-%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%84-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-28-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2553-a-256499-2.html#post4171804


• สุขํ ยาว ชรา สีลํ ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บทแผ่เมตตาหลวง 3จบ ไพเราะมาก ฟังแล้วจิตใจสงบ เยือกเย็น เปิดฟังวนไป #เพลงธรรมะ #แผ่เมตตา

• นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า

• วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย