ขอเชิญร่วมบุญสร้างเตาเผาศพไฟฟ้า วัดเฉลิมอาสน์ จ. ราชบุรี

 jatanutth     10 ธ.ค. 2563

#เปิดบุญ (หนึ่งแชร์ หนึ่งบุญ หนึ่งบารมี) 📣
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างเตาเผาศพไฟฟ้า ณ วัดเฉลิมอาสน์ หมู่ ๒ ตำบล ท่าชุมพล อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี
เนื่องจากในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีงานทอดผ้าป่าสามัคคี ได้จำนวนเงินทำบุญทั้งสิ้น ๗๓๐,๘๘๕ บาท
แต่ตอนนี้ยังขาดปัจจัยอีกอยู่มาก ในการสร้างเตาเผาศพไฟฟ้า
สามารถร่วมทำบุญได้เพิ่มอีกที่
ธ. กรุงเทพ ชื่อบัญชี พระพินิจ หลักคงคา และกรรมการอีก 2 ท่าน
ผ่านเลขบัญชี 3500711191
#ทำบุญ #สายบุญ #เตาเผาศพ #สร้างบารมี #สร้างบุญ #แบ่งบุญ


3,782


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย