เชิญท่านร่วมสัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 นานา    21 ก.ย. 2554

มูลนิธิบ้านอารีย์
จัดโครงการสัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน
เนื่องใน วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์ ซ.อารีย์ ๑ ถ.พหลโยธิน

เชิญทุกท่านร่วมพลังสร้างกุศลถวายพ่อหลวงของเรากัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.
กิจกรรมหลักๆ ดังนี้ ตักบาตร ฟังธรรมรับอรุณ ปฏิบัติธรรม ชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจฯ
สวดมนต์เย็น ฯลฯ

(ไม่ค้างคืน สะดวกช่วงไหนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกช่วงเวลา แต่งกายปกติเรียบร้อย)

สามารถตามลิ๊งค์นี่ เพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะ
http://www.baanaree.net/images/baanaree_24-30.pdf

หรือสอบถาม ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
http://www.baanaree.net/images/baanaree_24-30.pdf


• 141(2/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

• "สติ-ปัญญาเป็นธรรมรักษาใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• เปลี่ยนระดับพลังงาน เปลี่ยนชีวิต | คุณเป็น สิ่งที่คุณคิด | EP.160

• บทกวีสู่ฝัน....วันแห่งธรรม

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย