โครงการบูรณะพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดทั่วไทย

 ประทีปธรรม    25 มิ.ย. 2555

 โครงการบูรณะพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดทั่วไทย 

โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวาระมงคลฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน เสริมสิริมงคลให้ชีวิต หลังมหาวิกฤตอุทกภัย

องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) และบริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยองค์กรภาคีและคณะศรัทธาสาธุชน พร้อมใจกันถวายปัจจัยเป็นปฐมเริ่มเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร จำนวน 14 บัญชีกองทุน แด่ผู้แทนคณะสงฆ์จาก 12 วัดที่ซึ่งประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด และอีก 2 บัญชีกองทุน เพื่อร่วมบูรณะพระธาตุเจดีย์ทั่วไทยทั่วโลก และร่วมสร้างมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยหลังจากนี้จะได้เชิญชวนคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ บูรณะพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดทั่วไทย “ให้นึกถึงเวลาใด...ก็ปลื้มใจทุกครั้ง” โดยสามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชีของแต่ละวัดได้โดยตรง


กองทุนที่ 1
บูรณะ “พระธาตุศรีจอมทอง” อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีชวด”
ชื่อบัญชี “กองทุนบูรณะพระธาตุศรีจอมทอง”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาจอมทอง เลขที่บัญชี 395-0-58254-8
โทรศัพท์ 053-341-623


กองทุนที่ 2
บูรณะ “พระธาตุลำปางหลวง” อ.เกาะคา จ.ลำปาง
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีฉลู”
ชื่อบัญชี “กองทุนบูรณะพระธาตุลำปางหลวง”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเกาะคา เลขที่บัญชี 457-095-3820
โทรศัพท์ 054-328-327


กองทุนที่ 3
บูรณะ “พระธาตุช่อแฮ” อ.เมือง จ.แพร่
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีขาล”
ชื่อบัญชี “กองทุนบูรณะพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี 105-2-88255-5
โทรศัพท์ 054-599-209


กองทุนที่ 4
บูรณะ “พระธาตุแช่แห้ง” อ.เมือง จ.น่าน
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีเถาะ”
ชื่อบัญชี “วัดพระธาตุแช่แห้ง (วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น)”
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-0-31974-4
โทรศัพท์ 054-710-038


กองทุนที่ 5
บูรณะ “พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์” อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีมะโรง”
ชื่อบัญชี “กองทุนบูรณะพระเจดีย์ วัดพระสิงห์”
ธนาคารกรุงไทย สาขาพระสิงห์ เลขที่บัญชี 540-0-18969-5
โทรศัพท์ 053-273-703


กองทุนที่ 6
บูรณะ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีมะเส็ง”
ชื่อบัญชี “กองทุนบูรณะพระเจดีย์เจ็ดยอด”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย ถนนนิมมานเหมินต์ เลขที่บัญชี 511-2-10889-2
โทรศัพท์ 053-221-947


กองทุนที่ 7
บูรณะ “พระบรมธาตุเจดีย์” อ.บ้านตาก จ.ตาก
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีมะเมีย”
ชื่อบัญชี “กองทุนบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตาก เลขที่บัญชี 240-2-46731-5
โทรศัพท์ 055-898-201


กองทุนที่ 8
บูรณะ “พระธาตุดอยสุเทพ” อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีมะแม”
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ (สำหรับบูรณะพระธาตุ)”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 471-2-30486-9
โทรศัพท์ 053-295-003


กองทุนที่ 9
บูรณะ “พระธาตุพนม” อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีวอก”
ชื่อบัญชี “กองทุนบูรณะพระธาตุพนม”
ธนาคารทหารไทย สาขาธาตุพนม เลขที่บัญชี 374-2-33810-0
โทรศัพท์ 042-541-050


กองทุนที่ 10
บูรณะ “พระธาตุหริภุญชัย” อ.เมือง จ.ลำพูน
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีระกา”
ชื่อบัญชี “วัดพระธาตุหริภุญชัย (กองทุนบูรณะพระธาตุ)”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 401-2-50778-5
โทรศัพท์ 053-511-209


กองทุนที่ 11
บูรณะ “พระธาตุวัดเกตการาม” อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีจอ”
ชื่อบัญชี “กองทุนบูรณะพระธาตุวัดเกตการาม”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเมืองสมุทร เลขที่บัญชี 561-0-21268-9
โทรศัพท์ 053-243-550


กองทุนที่ 12
บูรณะ “พระธาตุดอยตุง” อ.แม่สาย จ.เชียงราย
พระธาตุเจดีย์ประจำปีของคนเกิด “ปีกุน”
ชื่อบัญชี “วัดพระธาตุดอยตุง (กองทุนบูรณะพระธาตุ)”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยไคร้ เลขที่บัญชี 385-2-33982-8
โทรศัพท์ 053-767-061


กองทุนที่ 13
เพื่อสร้าง “มหาเจดีย์มหารัชมงคล” วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ชื่อบัญชี “กองทุนสร้างพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล” วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู เลขที่บัญชี 115-248-2434
โทรศัพท์ 02-467-0550


กองทุนที่ 14
เพื่อนำไปบูรณะ “พระธาตุเจดีย์ทั่วไทยทั่วโลก”
ชื่อบัญชี “กองทุนบูรณะพระเจดีย์ทั่วไทยทั่วโลก โดย องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระราม 9 เลขที่บัญชี 713-2-51579-9
โทรศัพท์ 089-891-1173, 086-310-2188• ZENSORA PLU+ HEARTLEAF PURIFYING BODY WASH 🌿 (เซนซอร่า พลูพลัส ฮาร์ทลีฟ เพียวริฟายอิ้ง บอดี้ วอช)

• "พุทโธ เป็นของเลิศในโลก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• (5 นาที) สมาธิเพื่อรักตัวเอง | Healing heart meditation | EP.112

• เพลงหนึ่งเดียวคือแม่ ( ไพเราะมาก )

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย