สรุป ปิดยอด การสร้างขันเอวและใบเสมาอุโบสถ (เจ้าภาพครบแล้ว)

 somrak  

ขออนุญาตเว็บมาสเตอร์แจ้งปิดประกาศงานบุญ

หลังจากที่คณะกรรมการวัดประทุมวัน ได้แจ้งประกาศข่าวงานบุญไป ประมาณ 3-4 เดือน ปรากฎว่ามีคณะศรัทธาจากทิศานุทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจนครบตามจำนวนแล้ว ดังนั้นจึงขอปิดงานบุญนี้

ท่านสามารถดูรายนามผู้ร่วมบุญและร่วมอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพได้ที่ลิงค์นี้
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=8

งานบุญที่เปิดรับใหม่ งานบุญเจ้าภาพ ภาพวาดภายในอุโบสถ ดูได้ที่ลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=8 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,592


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย