มูลนิธิบ้านอารีย์รับบริจาค แพมเพิร์สผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ มอบแก่ผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ

 นานา    23 ก.ย. 2554

อันว่าความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน
(พระราชนิพนธ์พระมงกุฎเกล้าฯ)

มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญท่านบริจาค แพมเพิร์สผู้ใหญ่ ไซส์ เอ็ม และ แอล
และแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
ซึ่งขณะนี้จำเป็นต้องการใช้เป็นจำนวนมาก
รวมทั้งและข้าวสาร อาหารแห้ง ปัจจัยสี่ ยาเวชภัณฑ์ต่าง
สำหรับผู้ป่วยและเด็กด้อยโอกาส ที่ท่านเจ้าคุณอลงกตดูแลอยู่เป็นจำนวนมากขณะนี้
(เนื่องจากสำหรับผู้ป่วย ติดเชื้อง่าย ของที่บริจาค “โปรดเป็นของใหม่” เท่านั้น)

ผู้ปราณีตเชิญบริจาคได้ที่ ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
และร่วมถวายแด่พระอาจารย์พร้อมกัน ในวันที่ท่านเมตตาแสดงธรรม ณ บ้านอารีย์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

สำหรับเงินสด ต้องมาถวายพระอาจารย์เองในวันแสดงธรรมเท่านั้น

อนุโมทนาจากใจจริง
  3,268 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย