เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่


.
 "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่"

.. มีปัญหาว่า "เด็ก ๆ ไม่รู้เดียงสา ไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไร จะชื่อว่ามีศีลหรือไม่" ..

" .. คนที่ยังไม่ฆ่าสัตว์ เพราะยังไม่มีโอกาสจะฆ่าจะชื่อว่ามีศีลหรือไม่ ก็อาจตอบได้ ด้วยอาศัยหลักวิรัติว่า "ไม่ชื่อว่ามีศีล เพราะไม่มีวิรัติเจตนาคือความตั้งใจงดเว้น" เช่น "เด็กไม่รู้เดียงสานั้นยังไม่รู้จักตั้งใจงดเว้น" คนที่ยังไม่มีโอกาสจะฆ่าก็ไม่มีความตั้งใจงดเว้น .. "

"มนุษยธรรม"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวิรญาณสังวร
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13759

4,177


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย