งานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวี (ปิดรับบริจาค) Building a Fence and Landscape in front of Wat Sritawee (Closed)

 watsritawee    18 ส.ค. 2563

งานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีสำเร็จเรียบร้อยแล้ว วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

Building a Fence and Landscape in Front of Wat Sritawee has been successfully completed. Wat Sritawee, therefore, closed the donation on Friday, February 5, 2021. Wishing blessings to everyone and may Phra Sri Rattana Tri bless you all to be happy and fulfilled in all respects. https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : https://watsritawee.org


ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
The progress of Building a Fence and Landscape in front of Wat Sritawee on Sunday, November 22, 2020


• -:- วัฏฏภัย... ที่ยากจะหนีพ้น (๑) -:-

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• ปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราเคยมีและจะพึงมี ...อดีตเป็นเพียงความทรงจำที่เกิดขึ้นดับไปในปัจจุบันขณะ

• เล่ห์กลลวงนายพราน (ติปัลลัตถมิคชาดก)

• มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ บาปธรรมทั้งหลายเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น

• "ระงับอารมณ์ พิจารณาอารมณ์" (หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย