งานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวี (ปิดรับบริจาค) Building a Fence and Landscape in front of Wat Sritawee (Closed)

 watsritawee    18 ส.ค. 2563

งานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีสำเร็จเรียบร้อยแล้ว วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

Building a Fence and Landscape in Front of Wat Sritawee has been successfully completed. Wat Sritawee, therefore, closed the donation on Friday, February 5, 2021. Wishing blessings to everyone and may Phra Sri Rattana Tri bless you all to be happy and fulfilled in all respects.


ที่มา : https://watsritawee.org


ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
The progress of Building a Fence and Landscape in front of Wat Sritawee on Sunday, November 22, 2020


ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Fence and Landscape in front of Wat Sritawee on Thursday, January 14, 2021


ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Fence and Landscape in front of Wat Sritawee on Monday, January 18, 2021


ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Fence and Landscape in front of Wat Sritawee on Tuesday, January 19, 2021


ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออนุโมทนาท่านนายกเทศมนตรี กองช่างเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ช่วยปรับพื้นที่ภายนอก และฟุตบาททางเท้ารอบสวนภูมิทัศน์หน้าวัด

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/3779224718803785

The progress of Building a Fence and Landscape in front of Wat Sritawee on Wednesday, January 27, 2021.

We would like to thank the mayor. The Division of Public Works, Nakorn Sri Dhammaraj City Municipality, has helped develop the external area and the footpaths around our front park.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty/3779224718803785


  3,253 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย