สังฆะหมู่บ้านพลัม:ขอเชิญร่วมงานภาวนา “รู้จักใจ: พุทธวิธีเพื่อหล่อเลี้ยงและเยียวยา”

 fattypuff17    4 มี.ค. 2554

สวัสดีค่ะ

หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ และคณะสงฆ์ หมู่บ้านพลัม จากนานาประเทศ จำนวน 100 รูป จะเดินทางมาร่วมภาวนากับพวกเราอีกครั้งในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ โดยการนิมนต์ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในการภาวนาครั้งนี้ มีชื่องานภาวนาว่า “รู้จักใจ: พุทธวิธีเพื่อหล่อเลี้ยงและเยียวยา” หรือ “Understanding Our Mind: The Buddhist Practice of Nourishment and Healing” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย จึงใคร่เชิญชวนท่านเข้าร่วมงานภาวนา ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวการงานภาวนาในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและสมัครภาวนาได้ที่ http://thaiplumvillage.org/

ด้วยรอยยิ้มและปิติสุข
สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,593 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย